Bestyrelsen

Visninger: 2306
  123

Flemming J. Mikkelsen      
Mobil 40117722 
formand@marielyst-grundejerforening.dk

Per Kamper Hansen

Ole Edlund Jensen

Karsten Meier

Bjarne Thurø

John Stævngaard

Carsten Kristian Larsen

 

 

Suppleanter:

John Olesen

Kennet Rasmussen