Referat af bestyrelsesmøde 01.06.2019

Visninger: 24827

Referat af møde i bestyrelsen den 01. juni 2019

Foreningshuset på Marielyst Torv kl. 12:00 – 14:00.

Deltagere: Flemming J. Mikkelsen(FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Carsten Christian Larsen (CKL), John Olesen (JO), Kennet Rasmussen (KR),

Fraværende: Per Kamper Hansen (PKH) uden afbud.

Mødereferat: Referat fra møde den 05. maj 2019 godkendt.

Nyt fra formanden: Referat fra generalforsamling i Ødegårdsudstykningen Vejlaug den 18.maj 2019, hvor der blev udtrykt positive tilkendegivelser om forventninger til samarbejdet med Marielyst Grundejerforening.

Generalforsamling Skovlyst Vejlaug den 15.juni 2019 kl.10:00. JS deltager.

Generalforsamling Vejlaug Angelikvej den 16. juni 2019 i foreningshuset.

Første uge af juli besøger Realdania/medlemmer Marielyst. MG inviteret med på rundvisning.

Generalforsamling MG: Invitationen til MGs generalforsamling den 4. august 2019 udsendt. Sidste planlægning, forslag, bestyrelse, beretning, drejebog. Punktet blev udsat til næste møde.

Vejteam: Udkast til 5-årige plan for konvertering af grusvejene og reparation af asfaltvejene blev præsenteret af vejteamet på et møde for medlemmerne på Højskolen Marielyst. Den udpegede vejentreprenør Jens Ringsing præsenterede teknik og praktisk erfaring med arbejdet på vejene, og han fortalte, hvordan han vil gribe den nye opgave med konvertering af veje an.

Projektet blev meget positivt modtaget af de omkring 50 fremmødte medlemmer på mødet, og med klapsalver blev det klart og utvetydigt tilkendegivet, at bestyrelsen skulle fortsætte med vejprojektet uden ændringer.

Foreningens økonomi /balance/ budget: Ingen økonomirapport på dette møde.

Møde med teknisk direktør: Den 10. maj havde MG sammen med de øvrige grundejerforeninger i området møde med Guldborgsund Kommunes tekniske direktør Christian Refstrup. En af de relevante sager på mødet var, at den hidtidige ’Helhedsplan Marielyst’ nu i princippet er gennemført. Den vil i den kommende tid blive erstattet af en ny plan ’Destination Sydfalster’, som grundejerforeningen vil blive involveret i.

På mødet opfordrede den tekniske direktør igen MG til at ansøge om at få nedsat hastigheden i grundejerforeningens område til 30 km/t fra de nuværende 50 km/t.

Følgende blev også berørt: uautoriseret skiltning på Marielyst, som er ulovlig, en ny fælles vandafledningsplan for hele Sydfalster-området, postnummer 4875 Marielyst-sagen, som kommunen forsøger at få taget op igen med PostNord.

 

Møde om busbetjening af Marielyst: Den 7. maj havde MG møde med Guldborgsund Kommune om busbetjeningen i området. Det ligger nu fast, at der i en 5-ugers forsøgsperiode her i sommer oprettes en busrute 743 mellem Gedser og Marielyst.

Nye e-mailadresser: MG har modtaget op imod 500 nye mailadresser som følge af vores kampagne. MG har nu ca. 2.000 e-mailadresser og mangler ca. 700.

 

Medlemmerne mener: MG har fået færre henvendelser end tidligere – intet at bemærke.

 

Kommunikation: Hjemmesiden opdateres efter mødet med mødereferat. Nyhedsbrev om vej-infomødet den 1. juni udsendes i løbet af juni. Ingen aktuelle ting til ekstern presse.

 

Bestyrelsesmøder:

  • Den 23. juni kl. 10:00 – 12:00.

Vagter i foreningshus:

  • Den 06. juli kl. 10:00 – 11:30/Ole Edlund Jensen.
  • Den 03. august kl. 10:00 – 11:30/John Stevnsgaard.                      

 

Eventuelt:

  • Intet at bemærke.

 

                                                                                                                                                                                                                            

Således vedtaget den 01. juni 2019

Karsten Meier

Flemming J. Mikkelsen