Bestyrelses referat 02.12.2018

Visninger: 1281

Referat for bestyrelsesmøde den 2. december 2018

Sted: Foreningshuset på Marielyst Torv.

Deltagere:           Margit Suhr Pedersen (MSP), Flemming J. Mikkelsen (FJM), Ole Edlund Jensen (OEJ), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), John Olesen (JO) og Kennet Rasmussen (KR)

Fraværende:     Per Kamper Hansen (PKH) og Carsten Kristian Larsen (CKL)

Internt

Bestyrelsesmedlem John Stævngaard varetager foreningens kassereropgaver frem til førstkommende generalforsamling.

IT-teamet orienterer

Kennet Rasmussen præsenterede ideerne til en ny IT-løsning, som blandt andet giver en masse nye muligheder for at kommunikere med medlemmerne. Overslagsmæssigt vil investeringen tilsyneladende kunne tjene sig hjem i år 2. Besluttet at anmode udbyderen om et bindende tilbud til en pris af 2.500,- + moms, der refunderes, hvis bestyrelsen accepterer den foreslåede løsning. Præsentation af beslutningsoplæg på bestyrelsesmøde i februar. IT-teamet formidler funktionsønsker mv. til den mulige leverandør, som så tilbuddet baseres på.

Vejteamet orienterer

Temaet har haft møder med en række lokale entreprenører og eksperter blandt andet fra NCC og Pankas A/S. Teamet har inspiceret veje sammen med disse, og processen er nu så langt, at teamet på kort og lang sigt kan arbejde mere detaljeret på at skifte fra ”sorte” til ”lyse” veje. Næste skridt er at udarbejde udbudsmateriale, en tidsplan og opstille et budget. Samt udforme en realistisk plan for arbejdet over en passende årrække. Denne plan vil så blive præsenteret for medlemmerne med et ønske om feed-back. Det er tidligere besluttet, at den knuste asfalt, som foreningen råder over i depot, anvendes på næste forårs vedligeholdelse af vejene. Vejteamet præsenterer handlingsplan på bestyrelsesmødet i februar.

Vedtægtsteam orienterer

På ”vedtægtsseminar” vil bestyrelsen diskutere opdatering af vedtægterne til behandling på næste ordinære generalforsamling.

Medlemskab af Sydfalster Turist- og Erhvervsforening

Vedtaget at fortsætte medlemskabet.

Procedure omkring bevoksning ved private fællesveje

Guldborgsund Kommune forventer, at MG påtaler over for sine medlemmer, der ikke overholder kommunens regler for beskæring af træer og buske ud mod private fællesveje, at de skal følge kommunens regler. Der er imidlertid ikke formelt krav fra kommunen og at bestyrelsen har besluttet, at MGF fremadrettet ikke ”tager parti” for enkelte grundejere, men alene henviser til kommunens håndtering på hjemmesiden.

Postnummer Marielyst 4875

Oplæg om nyt postnummer for Marielyst fra arbejdsgruppe er godkendt i Guldborgsund Kommunes Teknisk Udvalg den 19. november. Oplægget behandles i kommunalbestyrelsen den 13. december 2018, hvorefter det skal godkendes af PostNord. Grundejerforeningen følger sagen.

Foreningens forsikringer

Foreningens forsikringer behandles videre med afsæt i den eksisterende forsikringsportefølje.

Udlejning af foreningshus

Ifølge en aftale mellem grundejerforeningen og Guldborgsund Kommune om omkostningsfri leje af grunden, som foreningshuset er placeret på, er det ikke er tilladt at leje huset ud. Dette meddeler formanden de grundejerforeninger, som har været interesseret i at leje huset til deres bestyrelsesmøder.

Møde i Facaderådet

Flemming J. Mikkelsen informerede om korrespondance til Facaderådet omkring den nedbrændte Strandkroen. FJM har bl.a. skrevet til Facaderådet, at MG ikke synes, at Facaderådet skal kritisere ejeren af den nedbrændte kro på de sociale medier. Det er bedre at tage en snak med ejeren face-to-face. John Stævngaard deltager i Facaderådets konstituerende møde den 11. december. Han opstiller til formandsposten.

Medlemmerne mener

To medlemmer mødte op til åbent hus. Et medlem har skrevet en email (om vejvedligeholdelse) og det andet medlem fik sine husnumre. En person med to huse har udmeldt sig af MGF med henvisning til den ekstraordinære generalforsamling. Fire personer har via mail henvendt sig om, hvad bestyrelsen arbejder med. De har modtaget nyhedsbrev og referat fra bestyrelsesmøde.

Foreningshuset

Behov for ny afskærmning mod rotter ved foreningshusets sokkel, der er revnet. Dette arbejde udføres snarest.

Foreningens økonomi - balance – budget

Margit Suhr Pedersen gennemgik foreningens økonomi, og der var ikke noget usædvanligt at bemærke og periodens resultat er -36.440 kr.

Kommunikation

  1. Nyhedsbrev snarest efter review i bestyrelsen. Formand for Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget Peter Bring-Larsen vil gerne mødes med bestyrelsen i det nye år. Bestyrelsen har bedt om dette møde.


Vagtliste i foreningshus:

  • 05/01-2019: JS
  • 02/02-2019: OEJ
  • 02/03-2019: FJM
  • 06/042019: JS

Nye bestyrelsesmøder:

  •   3. februar 2019  kl. 9-11
  • 10. marts 2019  kl. 10-13
  • 14. april 2019  kl. 10-13