Bestyrelses referat 05.07.2020

Visninger: 308

Referat fra bestyrelsesmøde den 05.07.2020

Sted: Foreningshuset på Marielyst Torv.

Deltagere:          Flemming J. Mikkelsen (FJM), Karsten Meier (KM), Bjarne Thurø (BJT), John Stævngaard (JS), Eigil Petersen (EIP), Ole Edlund Jensen (OEJ) og John Olesen (JO)

Fraværende:       Margit Suhr Pedersen (MSP)

Referent:            KM

Mødereferat: Mødereferat fra den 07. juni underskrevet.

 

Nyt fra formanden: Løbende sager/FJM.

  1. Lokalplan for Marielyst – forespørgsel om udarbejdelse af lokalplan blev positivt modtaget. Afventer udkast fra kommunen. Kommunen rykkes
  2. Møde med udvalgsformand/direktør Guldborgsund Kommune – grundejerforeningen har bedt om det årlige møde. Møde forsøges aftalt til august måned.

 

Foreningens økonomi /balance/ budget. Regnskab 2019/2020 er godkendt af bestyrelsen og revisorer. Tilskud til to af fire vejlaug er udbetalt. Differentieret kontingentopkrævning for det kommende regnskabsår er udsendt, men flere medlemmer har haft udfordringer med betalingsservice.

 

Generalforsamling 2020: Generalforsamling finder sted den 13. september. Højskolen og dirigent bestilt. Invitation, der udarbejdes af FJM og MSP, med bestyrelsens forslag samt regnskab/budget udsendes i august. Karsten Meier, Bjarne Thurø, Ole Edlund Jensen og Flemming J. Mikkelsen, der alle er på valg, er indstillet på at modtage genvalg. Derfor opstiller de til valg på generalforsamlingen. Der mangler to suppleanter til bestyrelsen, og kun den ene revisor fortsætter, fordi den anden revisor har solgt sit hus. JS ansvarlig for power point på generalforsamlingen. FJM aflægger beretningen, og JS gennemgår regnskabet. Indgangskontrol organiseres. Invitation og bestyrelsens beretning lægges på hjemmesiden. Margit kontaktes for at drøfte hvem og hvordan.

Vedtægter: KM orienterede om kontakten til Nordea omkring afslutning af bemyndigelsesbeskrivelse. Vedtægterne er enstemmigt godkendt med rettelser. Vedtægterne skal finskimmes for fejl en sidste gang. Forretningsorden behandles ved bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen.

30 km/t på grusveje: OEJ, JS og FJM havde den 11. juni møde med Martin Steenstrup, leder af Park & Vej i Guldborgsund Kommune om, hvordan der kan gennemføres hastighedsbegrænsning til 30 km/t i hele Marielyst-området – uden at det er nødvendigt at etablere vejchikaner, der ødelægger grusvejene. Politiet kan ikke godkende et egentligt forbudsskilt eller et blåt hastighedsskilt med en anbefalet hastighed uden vejchikaner. Bestyrelsen har intet mandat til at etablere vejchikaner, og derfor er mulighederne begrænsede. Der arbejdes nu med løsninger via vedtægterne, en slags lokalplan, lukkede områder etc. I anden uge af juli gennemfører kommunen hastighedskontrol på fire gennemgående veje for at vi kan få et indtryk af, hvor hurtigt, der køres. Ingen resultater af dette arbejde endnu.

Situation på vejene: Forårsvedligeholdelsen er afsluttet – med få kommentarer. 2,7 km veje er konverteret, og resten vedligeholdt. Støvbinder lagt ud på 13,5 km gennemgående veje. Vejteamet foreslår ved sidste møde, at det er den asfalterede vej Hasselvænget, som skal have lagt slidlag i 2020. Den er ca. 500 meter lang, og det koster ifølge tilbud fra Arkil 138.000 kr. Det svarer til det, der er aftalt på generalforsamlingen i 2019. Vejteamet bør overveje om det i stedet skal være Berberisvej, der skal have slidlag, da den måske trænger mere end Hasselvænget.

Pimpernelvejs genopretning: Byggeri af otte huse på en ny udstykning ved Pimpernelvej har beskadiget især Pimpernelvej og Pæonvej ganske betragteligt som følge af meget tung lastvognstrafik. Skanlux har bygget de fem huse, Planet Huse et enkelt, Lind & Risør et mens et stort poolhus bygges af ejeren af grunden. I maj havde vejteamet møde med Morten Bendixen, der står for udstykningen af grunden og en repræsentant for Skanlux. Det blev dengang besluttet, at Skanlux reparerer Pæonvej/Pimpernelvej i første omgang. Det er sket. Desuden reparerer Skanlux den nederste del af Pimpernelvej, når de er færdige med at bygge – eller også venter man indtil resten af husene er bygget og reparerer det hele ad en gang. Det er ved at blive aftalt. Desuden ønsker Morten Bendixen en aftale med grundejerforeningen om aflevering af vejene i den nye bebyggelse hurtigst muligt. Grundejerforeningen er forpligtet til at overtage vejene. Ved udstykning af den oprindelige grund er den ene nyudstykning blevet betydeligt større (2.200 m2) end maksimum angivet i Lokalplan 162 for området, som er 1.500 m2. Det gør de omkringboende grundejere indsigelse imod til Nævnenes Hus, hvilket Marielyst Grundejerforeningen støtter, da der klart er tale om en afvigelse fra lokalplanens intentioner. Ingen afgørelse på dette endnu. Det har været meget vanskeligt at få embedsmænd og politikere i tale i den her sag. På grund af den megen trafik i området med byggematerialer klager flere af de omkringboende over støj, støv og ødelagte veje. FJM har haft flere møder med medlemmerne i området, og der er enighed om, at tingene skal løses, så alle kan leve med forholdene – måske med midlertidig støvbinder på vejene.

Kommunens inspektion: Grundejerforeningen får et stigende antal henvendelser fra medlemmer over grene og buske, der hænger ud over vejene. Repræsentant for Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området og indtil videre har mere end 200 grundejere fået påtale.

Hurtigere internet: Godt 1.400 sommerhusejere i Marielyst Grundejerforenings område har langsomt internet. Fibia har nu kampagne og tilbyder fiber i området. JS har haft møde med Fibia, og oplægget er, at grundejerforeningen i et kommende nyhedsbrev fortæller om mulighederne. Foreningen formidler kontakt men er ikke medansvarlig for projektet. Nyhedsbrev sendes hurtigst muligt. FJM har udarbejdet oplæg, som bestyrelsen er enig i ordlyden af.

Ny hustilsynsmand: Find afløser for Morten, der har hustilsyn med husene om vinteren. Han ønsker ikke at fortsætte arbejdet. John O. udarbejder oplæg til udbud.

Vedligeholdelse af foreningshuset: Huset trænger til maling. Frivilligt om man i bestyrelsen vil deltage i arbejdet med vedligeholdelse. John S. og Eigil aftaler dato i juli 2020 for afrenser facaden og lugning af grund og oprydning i skur. Efterfølgende deltager de bestyrelsesmedlemmer der ønsker det, i en senere aftalt dato i august 2020, hvor huset males udvendigt i samme farve som f.eks. turistkontoret har fået påført.

 

Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar, februar og marts – dags dato har syv medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019 besøgt huset – åbent hus-arrangementerne har været suspenderet i april og maj på grund af corona.

 

Medlemmerne mener: Fleste henvendelser omkring kontingentbetaling, nogle om veje samt en del fra grundejerne på Pimpernelvej omkring det nye byggeri.

 

Kommunikation: Nyhedsbrev med oplysninger om fibernet, generalforsamling, Pimpernelvej etc.

 

Bestyrelsesmøder:
9. august 2020 kl. 10-13
6. september 2020 kl. 10-13

 

Vagter i foreningshus:
04. juli 2020/John Stævngaard

  1. august 2020/Eigil Pedersen
    05. september 2020/Bjarne Thurø

Eventuelt
Intet