Indkaldelse bestyrelsesmøde

Visninger: 1216

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde torsdag den 21. juni 2018 i Marielyst Grundejerforening.

Mødested.: Foreningshus

Mødetid.: 18.00

Vært.: Ebbe Edvardsen

Dagsorden.:

Godkendelse af dagsorden.

D.O.01

Valg af ordstyrer

D.O.02

Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 19.4.2018

D.O.03

Orientering fra formanden

·         Siden sidst

·         Generalforsamling 2018 (indkommende forslag)

·         Databehandleraftaler

·         Hastighedssoner – vejskilte – vejbump.

·         Vejlaug (persondataloven) (Bump og vejskiltes lovlighed)

D.O.04

Regnskab+ Budget v/ Margit Suhr Pedersen/Per Kamper Hansen

D.O.05

Veje v/ Vejformand – Anders Jalkiewicz

·         Forslag til fremtidig vejvedligeholdelse (grusveje) (økonomi)

·         Omlægning fra asfaltveje til grusveje (økonomi)

·         Miljø godkendelse af knust asfalt

D.O.06

Tilsyn v/ Tilsynsformand – Steen Pedersen

D.o.07

Hegn og Rabatter v/ Søren Thomsen

D.O.08

Orientering fra udvalg:

1.      Husudvalg v/ Eigil Petersen

2.      Trafikudvalg for Marielyst Ebbe Edvardsen

3.      Følgegruppen Bøtø Skoven V/Eigil Petersen

D.O.09

Digelauget v/Per Kamper Hansen

Afbud til Ebbe senest den 19. juni 2018