Indkaldelse bestyrelsesmøde

Visninger: 519

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde torsdag den 24. august 2017 i Marielyst Grundejerforening.

Mødested.: Foreningshus, Bøtøvej 1 Marielyst

Mødetid.: 18.00

Dagsorden.:

Godkendelse af dagsorden.

D.O.01

Valg af ordstyrer

D.O.02

Konstituering af bestyrelse.:

1.      Vejformand

2.      Tilsynsformand

3.      Tilsyn med hegn og rabatter

4.      Sekretær

5.      Valg af næstformand

D.O.03

Evaluering af Generalforsamlingen den 6. august 2017

Godkendelse af Generalforsamlingsreferat den 6.8.2017

Goodkendelse af forretningsorden

D.O.04

Orientering fra formanden

·         Siden sidst

·         Overfladevand?

·         Fremtidig arbejde i bestyrelsen

D.O.05

Regnskab og Budget v/ Margit Suhr Pedersen/Per Kamper Hansen

D.O.06

Veje v/ Vejformand

D.o.07

Tilsyn v/ Tilsynsformand

D.O.08

Hegn og Rabatter

D.O.09

Nedsættelse af udvalg.:

D.O.10

Forslag til datoer til bestyrelsesmøder/åbne hus arrangementer

Bilag medsendes.

D.O. 11

Eventuelt

Afbud til Ebbe senest den 22. august 2017