Indkaldelse bestyrelsesmøde

Visninger: 418

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde torsdag den 6. april 2017 i Marielyst Grundejerforening.

Mødested.: Foreningshus

Mødetid.: 18.00

Inden bestyrelsesmødet vil Kjeld Morel fremlægge forslag for drænprojekt der skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dagsorden.:

Godkendelse af dagsorden.

D.O.01 Valg af ordstyrer
D.O.02 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 4.3.2017
D.O.03 Orientering fra formanden
  • Siden sidst
  • Generalforsamling 6. august i Væggerløsehallen
  • Forslag til generalforsamlingen med bestyrelsens indstilling
D.O.04 Regnskab+ Budget v/ Margit Suhr Pedersen/Per Kamper Hansen
D.O.05 Veje v/ Vejformand – Jens Otto Olsen
D.O.06 Tilsyn v/ Tilsynsformand – Steen Pedersen
D.o.07 Hegn og Rabatter v/ Søren Thomsen
D.O.08 Orientering fra udvalg:
  1. Husudvalg v/ Knud Hansen
  2. Trafikudvalg for Marielyst Ebbe Edvardsen / Jens Otto Olsen
D.O.09 Eventuelt

Afbud til Ebbe senest den 5. april 2017