Indkaldelse bestyrelsesmøde

Visninger: 640

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde torsdag den 5. oktober 2017 i Marielyst Grundejerforening

Mødested.: Foreningshus

Mødetid.: 18.00

Dagsorden.:

Godkendelse af dagsorden.

D.O.01

Valg af ordstyrer

   

D.O.02

Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 24.8.2017

   

D.O.03

Orientering fra formanden

 

·         Siden sidst

   

D.O.04

Regnskab+ Budget v/ Margit Suhr Pedersen/Per Kamper Hansen

   

D.O.05

Veje v/ Vejformand – Anders Jalkiewicz

   

D.O.06

Tilsyn v/ Tilsynsformand – Steen Pedersen

   

D.o.07

Hegn og Rabatter v/ Søren Thomsen

   

D.O.08

Orientering fra udvalg:

1.      Husudvalg v/ Ebbe Edvardsen

2.      Trafikudvalg for Marielyst Ebbe Edvardsen / Anders Jalkiewicz

3.      Følgegruppen Bøtø Skoven V/Eigil Petersen

   

D.O.09

Digelauget v/Per Kamper Hansen

   

D.O.10

Eventuelt

 

Afbud til Ebbe senest den 4 oktober 2017