Indkaldelse bestyrelsesmøde

Visninger: 934

 

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2018 i Marielyst Grundejerforening.

Mødested.: Foreningshus
Mødetid.: 17.00

Vært.: Eigil Petersen

Dagsorden.:

Godkendelse af dagsorden.

D.O.01

Valg af ordstyrer

D.O.02

Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 11.1.2018

D.O.03

Orientering fra formanden

·         Siden sidst

·         Generalforsamling 2018

·         Godkendelse af forslag til vedtægtsændring.

·         Vedtagelse af bestyrelsens forslag til formandskandidat.

D.O.04

Regnskab+ Budget v/ Margit Suhr Pedersen/Per Kamper Hansen

D.O.05

Veje v/ Vejformand – Anders Jalkiewicz

D.O.06

Tilsyn v/ Tilsynsformand – Steen Pedersen

D.o.07

Hegn og Rabatter v/ Søren Thomsen

D.O.08

Orientering fra udvalg:

1.      Husudvalg v/ Ebbe Edvardsen

2.      Trafikudvalg for Marielyst Ebbe Edvardsen / Anders Jalkiewicz

3.      Følgegruppen Bøtø Skoven V/Eigil Petersen

D.O.09

Digelauget v/Per Kamper Hansen

D.O.10

Fremtidig indsatsområde for MG

D.O.11

Eventuelt

Afbud til Ebbe senest den 27. marts 2018