.

Velkommen til Marielyst Grundejerforening

Marielyst Grundejerforening er en af Marielysts ældste grundejerforeninger. Den blev grundlagt i 1934, og den dækker 2990 parceller beliggende i området øst for Bøtø Ringvej og syd for Marielyst Strandvej til Bøtøskoven.

Marielyst er i rivende udvikling, og Marielyst Grundejerforening vil gerne bidrage til, at områdets udvikling generelt sker på en forsvarlig og bæredygtig måde for grundejere, erhvervsliv og miljøet. Marielyst Grundejerforening vil sikre et godt, grønt, attraktivt og rekreativt sommerland, hvor det er rart at færdes, bade og have sommerbolig.

Marielyst Grundejerforening er en interesseorganisation, som varetager medlemmernes interesser over for bl.a. offentlige myndigheder og politikere. En hovedopgave er ligeledes at sikrer udmøntningen af den vedligeholdelsespligt af vejene, der påhviler grundejerne.

Marielyst Grundejerforening sikrer også, at vejskilte vedligeholdes og udskiftes, at alle medlemmer kan få gratis husnummerskilt, samt at der er tilsyn med hus og grund i de fem vintermåneder.

Bestyrelsen er i stadig dialog med Guldborgsund Kommune for at sikre, at medlemmernes synspunkter bliver hørt - blandt andet omkring vedligeholdelse af veje og trafiksikkerhed for alle typer trafikanter i sommerlandet.

Den første lørdag i måneden kl. 10:00 - 11:30 er der åbent hus i foreningens medlemshus på Marielyst Torv, hvor bestyrelsen er klar til en snak om løst og fast i Marielyst.
Grundejerforening

Du kan også henvende dig til foreningen på telefon 54130031 - bedst mellem kl. 17:00 -19:00 - eller via mail på
info@marielyst-grundejerforening.dkformand@marielyst-grundejerforening.dk eller bruge denne: Kontaktformular

 

Marielyst

.