Bestyrelsens beretning 2017

Visninger: 1700

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling 6. august 2017

Beretning:

Velkomst:

Velkommen til Marielyst Grundejerforenings generalforsamling. Vi er glade for, at der igen i år er så mange der er mødt op og vi håber, vi får en god debat.

Særlig velkomst til de nye medlemmer og medlemmer der ikke tidligere har deltaget i den årlige generalforsamling.

I år fraviger vi traditionerne vedrørende afholdelse af generalforsamlingen - vi er her i Væggerløse Hallen fordi at vi var bange for at der ikke var plads nok på Højskolen på grund af forslaget om ekstrakontingent som vil blive behandlet under indkommende forslag.

Vi kan desværre ikke byde på kaffe og brød i år, men der er selvfølgelig en forfriskning i pausen og i 2018 er vi tilbage på Marielyst Højskole igen.

Igen i år sker der en masse i Marielyst - vores dejlige Torv bliver brugt flittig af turister og sommerhusejere.

Til stor glæde for alle der besøger Marielyst har vi fået et godt turistkontor der ligger på torvet hvor der bliver givet en fantastisk god service.

Af Events på Marielyst vil jeg fremhæve Kvindefolkemøde som Højskolen Marielyst arrangerede og som sluttede på Grundlovsdagen med et overflødighedshorn af gode talere.

Et meget flot arrangement som jeg håber at alle vil bakke op om til næste år.

Højskolen Marielyst er en Kulturperle for Marielyst – der afholdes koncerter – foredrag og mange forskellige musikarrangementer hele året rundt, det er åbne arrangementer vor alle kan deltage. 

Der bliver også afviklet stort Kunsthåndværkermarked på torvet 5 tirsdage i juli og august

Det er blevet en god tradition der afholdes på femte år.

Turist og Erhvervsforeningen afholder også Late Nigt hver tirsdag i sommer.

Foreningen havde i samarbejde med Guldborgsund kommune arrangeret en Energi og Bygningsmesse den 10. juni.

Vi inviterede 64 virksomheder inden for Energi, Bygningsvedligeholdelse, vi inviterede også Køkken og Badeværelse firmaer så vi kunne tilbyde en stor Energi og Bygningsmesse for vores medlemmer som inspiration til forbedring af fritidshuset.

Guldborgsund kommunes Energikonsulent lavede et stort arbejde og havde også et flot budget til at arrangere messen for.

Spildte kræfter der var kun 9 firmaer der tilmeldte sig, begrundelsen fra firmaerne der ikke ville deltage var at de ikke kunne afse tid før sommerferien.

Jeg sendte derefter en invasion ud til at afholde messen den 10. september - resultatet var det samme.

Jeg gik i dialog med nogle håndværkere og de sagde rent ud at de havde så travlt at de ikke turde deltage i en messe og få nogle ordre de ikke kunne honorerer, men hvis jeg kunne skaffe nogle håndværkere ville de tænke over sagen.

Der bliver ingen Messe i 2017.

Trafikgruppen Marielyst

Vi har i år fået opsat stiller på Bøtø vejen fra Kørups kro og ud til Folkeferie.

Der er lavet 1- 2 veje på Bøtø Møllevej, Lupinvej og Wiesesmindevej det skulle give de bløde trafikanter lidt mere sikkerhed.

Rundkørslen ved Velkomstcentret.

Der vil blive etableret fodgængerovergang på de restrende 3 ben der mangler.

Vedr. Trafikhastigheden på Bøtø Ringvej fra Godthåbs alle og til Bøtø skoven - det eneste rigtige er at cykelstien forlænges helt ud til skoven, det kan tage mange år da cykelstien fra Aldi på Stavby Ringvej til Sildestrup Øvej står først på de kommunale budgetter.

Vi kunne prøve at få lavet 2-1 vej til vi fik etableret en cykelsti. Og trafikken bliver ikke mindre de kommende år da vi lige har fået et nyt turist mål Bøtø Naturpark.

Danmarks Naturfond har købt Bøtøskoven, med det formål at etablere en naturpark. Marielyst Grundejerforening er inviteret til at deltage i følgegruppen for Bøtøskoven. Dette aktualiserer behovet for en cykelsti til skoven.

På næste formandsmøde med grundejerforeningerne, vil formændene udarbejdet en fælles skrivelse vedr. sykelstier og nedsættelse af hastigheden generelt på Marielyst.

Jeg vil også gerne slå et slag for Lupinparken et dejligt område med motion redskaber og der er instruktør på 2 gange om ugen.

Der er også en krolf bane hvor man spilles mandag og onsdag der deltager ca. 25 som hygger sig med det.

Det er Ældresagen der har instruktører og får pladsen til at fungere.

Der er også en legeplads for børn og god plads hvor børnene kan spille fodbold, desuden er der borde og bænke og grill plads, et dejligt sted.

For fritidshusejere og turister der har hund skal jeg også nævne vores Hundeskov ude ved Bøtø skoven et godt sted hvor hundene kan rende frit rundt.

Helhedsplanen

Arbejdet med Marielyst Helhedsplan er nu genoptaget. Flemming Jantzen Guldborgsund Kommune har tilskrevet Marielyst Grundejerforening. om sammensætningen af styregruppen, som denne gang ikke omfatter Marielyst Grundejerforening.

Kommunen takker foreningen for det store arbejde og engagement man har lagt i arbejdet.  Styregruppen har nu 10 medlemmer, der sidder mange kommunale embedsmænd i styregruppen og fra Marielyst er Tom Ahlquist Facaderådet, Søren Bjerregaard fra Digelaget og Janne Edvardsen Sydfalster Turist & Erhvervsforening.

Guldborgsund kommune fravælger herved sommerhusejeres stemme – her i foreningen er vi da 3000 og for hele Marielyst 6500.

Vi er en gruppe her på Marielyst der det sidste år har arbejdet med Busplaner, det er vanskeligt at opretholde en bus der køre ud til Bøtø skoven da passeretallet er meget lille.

Vi arbejder nu med en plan om at etablere en Schutlebus der køre fra torvet til bøtø skoven tilbage og til Elkenøre derfra tilVæggerløseog tilbage til torvet en rundtur tager 1 time.

Det er meningen at den skal have timedrift om sommeren og mindre drift om vinteren.

Vi er så langt at det snart skal forelægges for Guldborgsund kommune.

Formændene for grundejerforeningerne på Marielyst også kaldet formandskabet afholder 2 møder om året hvor vi orienterer hinanden og hvis der er nogle fælles problemer tages de op og behandles så vi kan komme med en fælles holdning vedr. problemet (trafiksikkerhed) over for kommunen.

En gang om året har vi møde med chefen for det tekniske område.

I vores møder inviterer vi Sydfalster turist og Erhvervsforening og facade rådet for Marielyst

I Marielyst Grundejerforening har vi 4 Vejlaug.: Wiesesmindeudstykningen Vejlaug

Skovlystudstykningens Vejlaug - Ødegårdsudstykningens Vejlaug - Vejlauget for Ahorn og Angelikvej

Det har været nødvendigt i år at erindre et par af vejlaugene at de skal indsende referater og regnskaber, hvis de skal forvente at få tilskud til næste år.

Status for overfladevand vil jeg vente med til vi kommer til forslagene, men vil alligevel gøre jer grundejere opmærksom på at der mandag den 23. oktober 2017 på Marielyst Højskole vil blive afholdt et stort valgmøde med alle spidskandidater for Guldborgsunds kommendes byråd der er også 2 spidskandidater til Rigionsrådet her kan i få svar på hvorfor de ikke sikre vores område mod oversvømmelser.

Jeg kan oplyse jer om at vi har i 2016 lavet en undersøgelse om hvor bor vores medlemmer privat.

Der er 499 parceller her i Marielyst med helårsstatus, omkring 1000 stemmer.

I Guldborgsund kommune er vi inkl. Marielyst 1141 parceller eller ca. 2300 stemmer

På Regionsplan er vi 1859 parceller eller ca. 3700 stemmer.

Er i utilfredse med resultatet i dag må i møde op til dette politiske møde og gøre jeres indflydelse gældende.

Jeg vil benytte lejligheden og sige tak til alle vores samarbejdspartere her på Marielyst og samtidig takke for det gode samarbejde vi har med Guldborgsund kommune.

Tak til bestyrelsen og Margit for et godt samarbejde i det forløbende år.

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.