Bestyrelsens beretning 2018

Visninger: 490

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling 5. august 2018

Skriftlig Beretning:

Velkomst:

Velkommen til Marielyst Grundejerforenings generalforsamling. Vi er glade for, at der igen i år er så mange der er mødt op og vi håber, vi får en god debat.

Særlig velkomst til de nye medlemmer og medlemmer der ikke tidligere har deltaget i den årlige generalforsamling.

Vi er igen tilbage på Højskolen efter en tur i Væggerløse hallen det er dejligt at være tilbage.

Udvikling i Marielyst

Igen i år sker der en masse i Marielyst - vores dejlige Torv bliver brugt flittig af turister og sommerhusejere.

Nørrevang er blevet solgt så vi må håbe at de nye ejere går i gang med en renovering så Hotel Nørrevang igen bliver et hyggeligt badehotel.

Lige overfor Nørrevang Ligger Strandkroen et rigtig hyggeligt spisested det brændte lige før sommeren og ligger nu som en ruin en frygtelig tragedie for restauratør parret Lene og Michael Håber vi ser dem i en nybygget Strandkro.

Forretningscentret ved Velkomstcentret er lukket og området ser lidt forsømt ud her håber man også der kommer nogle investorer og for sat gang i området igen.

Aldi på Stovby Ringvej bygger ny stor forretning ved siden af den gamle Aldi og det glædelige er at det siges at de har solgt de gamle Aldi bygninger.

Vores turistkontor

Turistinformationen står til rådighed med information til sommerhusejere, turister og fastboende.

Turistkontoret laver en masse Event såsom.:

Påskeæg jagt med  300-400 besøgende

Marielyst Strandklub event 12. maj

Sankt Hans

Jul i Juli

Gadeteater

Besøg fra Warnemünde

Turistinformationen deltager i Messer i Rostock/Warnemünde for at promovere vores område 2 gange årligt..

Julemarked?

Herfra skal lyde tak for et godt samarbejde til Majbritt Hammer, Erik Holm og Tom Ahlqvist på Turistkontoret.

Andre aktiviteter kan nævnes:

Kunsthåndværkermarked

Efter sidste års generalforsamling hvor projekt dræn blev nedstemt brugte bestyrelsen nogle møder for at finde ud af det fremtidig arbejde i grundejerforeningen.

Vi kom frem til mange punkter som vi vil arbejde med de kommende år.

Fremtidigt indsatsområde for Marielyst Grundejerforening

1.

Ændring af Postnummer.:

 • Postnummer 4873 Væggerløse og 4872 Idestrup - søges ændret til 4875 Marielyst.

2.

Veje.:

 • Udarbejdelse af renoveringsplan
 • Ny entreprenør
 • Drøftelse med nuværende entreprenør.
 • Almindelig vedligeholdelse af grusveje.
 • Vedligeholdelse af stikveje
 • Støvbinder - hvilket produkt

3.

Hegn og Rabatter.:

4.

Plante træer og blomster på offentlige veje.

 • Udarbejdelse af plan evt. i samarbejde med kommunen.
 • Plante træer (Ingen træer på Ringvejen men store siv)
 • Guldborgsundblandingen i græsrabatten på Bøtø Ringvej. (Er lagt fra rundkørslen til Akacievej)
 • Søen bag Kjørups kro gøres turistvenlig

5.

Cykelstier

 • I vores område fra Godthåbsvej til Bøtøskoven.

6.

Bøtøskoven

 • Hvad er planen og hvad gør vi igennem vores mandat
 • I december blev der oprettet et link til Bøtøskoven på hjemmesiden.

7.

Skiltning.

 • Møde med Guldborgsund kommune den 13.12.2017

Alle vej og henvisningsskilte blev gennemgået og kommunen fik materialet med hjem til gennemgang

8.

Indførsel af et nyt begreb - NATUR TAX - som bruges til genopretning af naturen og nye natur-initiativer.

9.

Udarbejdelse af VELKOMSTHÆFTE til nye og evt. ”gamle” medlemmer vedrørende praktiske oplysninger og nyt elektronisk kort.

 

10.

Hjemmesiden.

 • FACE BOOK og sociale medier – hvad gør vi der

 

11.

LUPIN PLADSEN og andre pladser i vores område.

 • Plan for beplantning
 • Arbejde for at etablerer toilet på pladsen.

 

12.

Arbejde konstruktivt for etablering af PIERRE ud for hovedindgangen.

13.

FASTE møder med det/de politiske udvalg min. 2 gange om året.

14.

FORENINGSHUSET.

 • Forsætter den løbende istandsættelse. (males færdig ude og inde)

15.

Udarbejdelse af adgangssystem til næste generalforsamling, så der ikkesnydes.

 • Elektronisk kort

16.

Sammenlægning af Grundejerforeningerne.

 

 • at starte med nogle fælles opgaver (tilsyn, veje, stier)

17.

Vedtægtsændringer til næste generalforsamling.

 • (Ændring af § 3)

 

18.

Afløser på formandsposten.

19.

Nabohjælp

 

20.

Hastigheder på på offentlige på Private/fællesveje

 • (Behandles her i december i Guldborgsund kommunes trafiksikkerhedsudvalg.)
 • Møde i Trafiksikkerhedsudvalg den 20.12.2017 – (Ansøgning afslået)
 • Brev sendt den 10.1.2018 til Guldborgsund kommune vedr. ankemuligheder.

 

21.

Andre opgaver.

 

Politik for behandling af personoplysninger

Dette er en kort beskrivelse af Grundejerforeningens formål med og processer for behandling af personoplysninger. Politikken beskriver også hvilke data der behandles og hvem der er involveret i behandlingen, samt hvilke systemer der benyttes. Politikken er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Formål

I tillæg til Grundejerforeningens almindelige formål, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside, indsamler foreningen persondata for at have overblik over hvilke medlemmer der er i foreningen, for at kunne opkræve kontingent, håndtere restancer og udskrive rykkere, og for at kunne service medlemmerne.

Digelaget

Så kom afgørelsen over digelagets bestyrelses klage over Guldborgsund kommunes nye vedtægter vedr. diget.

Flertallet i digelagets bestyrelse vil ikke anerkende at deres klage er afvist og nægter at fjerne cykling forbudt skilte fra diget.

Nu må digelagets bestyrelse besinde sig og følge de demokratiske beslutninger.

Jeg vil også opfordre digelagets bestyrelse at få repareret digekronen så man kan færdes der uden at komme til skade.

Trafikgruppen Marielyst

Hastighedsbegrænsningen på 50 km/t på Bøtø Ringvej er afvis af trafiksikkerhedsrådet i Guldborgsund kommune. Sagen har efterfølgende været til behandling i TME, som har stadfæstet beslutningen. Udvalget ønsker ikke sagen genbehandlet, såfremt der ikke forekommer nye oplysninger.

Cykelsti fra Godthåbs Alle og til Bøtøskoven er først på budgettet i 2020 på trafikmødet i oktober fik vi lovning at der ville blive etableret 2-1 vej i år det havde været godt hvis det vat lavet inden sommerferien.

Der er etableret cykelsti imellem Aldi og Blommestien den er lavet som en grus cykelsti det er bedre end at vente 3 – 4 år på en asfaltcykelsti det drejer sig om trafiksikkerhed.

Bøtøskoven

Information på hjemmesiden

Hundeskoven

Information på hjemmesiden

Veje

Bestyrelsen har besluttet at kvaliteten på vores veje skal højnes, vi har besluttet at

Alle gennemgående veje skal ordnes 4 gange årligt.

Alle ikke gennemgående veje skal ordnes 2 gange årligt

Alle veje skal have en ny belægning med lyse materialer i stedet for knust asfalt.

Alle asfaltveje skal fræses op og være grusveje.

Alle veje skal havde støvbinder

Vores område deles op i 2 områder.:

område 1. fra Marielyst Strandvej til Lupinvej.

Område 2. fra Lupinvej til Bøtøskoven.

Ideen er at havde 2 entreprenører.

Vejformanden har i sin beretning mere om omlægningen af vejvedligeholdelsen.

Er det rimeligt at tinglyste medlemmer af Marielyst Grundejerforening skal betale 250 kr. for et medlemskab i et vejlaug for en mindre vejvedligeholdelse,

I Marielyst Grundejerforening har vi 4 Vejlaug.: Wiesesmindeudstykningens Vejlaug Skovlystudstykningens Vejlaug - Ødegårdsudstykningens Vejlaug - Vejlauget for Ahorn og Angelikvej