Bestyrelsens orientering 2018

Visninger: 208

Ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 15. september 2018.Kl. 9.30 på Højskolen Marielyst

Bestyrelsens orientering.:

Efter generalforsamlingen og dennes afvisning af bestyrelsens beretning, og dermed afgang som bestyrelse, har vi selvfølgelig reflekteret meget over forløbet, som vi er kede af. Vi har drøftet om vi kan fortsætte som bestyrelse. Vores holdning er at vi gerne fortsætter som bestyrelse, da vi fortsat gerne vil gøre en indsats for medlemmerne, såfremt generalforsamlingen vil vise os denne tillid.

Vi beklager, at det fik det forløb vedr. renovering og omlægning af asfaltvej til grusveje. Det var ikke vores intension. De senere år har vi oplyst, at intensionen har været, at vi på sigt gerne ville ændre asfaltveje til grusveje, da de er billigere at renovere, og da vi er et sommerhusområde. Vi har fået flere tilkendegivelser fra grundejere i flere af de berørte områder om, at de gerne ønskede dette. Og det er også sket et par steder – uden problemer.

På flere generalforsamlinger har man efterlyst en renoveringsplan for grus og asfaltveje. Sidste års forslag fra generalforsamlingen lød:

Bestyrelsen udarbejder en plan for renovering / vedligeholdelse af grus og asfaltveje. Så fremtidens investeringer ikke kun bliver lappeløsninger. Vi har nu over de sidste 3 år brugt over 1.4.miil. kr. hvor mange grundejere ikke synes resultatet står mål med investeringen det er derfor ønskeligt med en langtidsplanlægning.

I gennem mange år har vores årlige budget været på 500.000.- kr. der også dækker støvbinder. Alle gennemgående veje bliver repareret 2 gange pr. år og ikke gennemgående veje 1 gang pr år.

Vejbudgettet for 2018/2019 er 600.000.- kr.

Vores forslag for en forbedring af veje er at alle gennemgående veje skal ordnes 4 gange om året, og ikke gennemgående veje 2 gange årligt.

Uanset hvor mange planer og analyser vi laver i samarbejde med vores vejentreprenører, er vi dybt afhængig af vejret. Har vi et ekstremt vådt efterår, en kold vinter med skiftende tø og frost, og så et meget vådt forår, kan grusvejene ikke holdes fri af huller i hele perioden. Og man kan ikke renovere grusveje i regnvejr.

Med de klimaforandringer vi oplever og stigende regnmængder, kan vi nok ikke forvente at det bliver bedre.

Men i år har vi været heldige. En dejlig varm og tør sommer – og så holder vejene.

Vi er ved at få udarbejdet en vurdering af vore asfaltveje af et stort anerkendt asfaltfirme der har gennemgået vejene, og vil givet en behovsvurdering, et overslag på total renovering, en fornuftig renovering, eller ingen renovering, der viser hvad en årlig udgift vil være.

Vi er ved at indhente tilbud fra 3 entreprenører vedr. vores grusveje hvor vi gerne ser alternativer til knust asfalt.

Vores forslag er at de vurderinger vi får fra asfaltfirmaet og vej entreprenørerne skal danne baggrund for et debatmøde hvor vi kan drøfte det fremtidige niveau for vejrenovering, både af grus og asfaltveje, og den økonomi der vil blive forbundet hermed. Og så på baggrund heraf udarbejde et forslag til næste år generalforsamling.

Debatmødet vil blive afholdt lørdag den 13. oktober kl.14.00 på Marielyst Højskole.

Mødet vil blive udsendt som nyhedsbrev (til ca. 1600 medlemmer)

Det vil komme på hjemmesiden

Annonceret i ugeavisen.

Med disse ord overlader jeg ordet til Dirigenten.