Generalforsamling den 04.08.2019

Visninger: 2746

Ordinær generalforsamling på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, Marielyst

søndag den 4. august 2019 - kl. 10.00

 Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  • Fastsættelse af kontingent.

I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen i 2003 fremskrives kontingentet med KL’s fremskrivningsprocent, som udgør 2,0 %. Kontingentet for 2020/2021 afrundes til 425 kr.

  1. Valg:

Bestyrelsen:

Kasserer Per Kamper Hansen

Bestyrelsesmedlem Carsten Kristian Larsen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem John Stævngaard (villig til genvalg)

Suppleant Kennet Rasmussen (villig til genvalg)

Revision:

Revisor Christian Bredal (villig til genvalg)

Revisorsuppleant

Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen seneste den 15. juni 2019

Har du et forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen den 4. august 2019, skal du indsende dette til foreningen seneste den 15. juni 2019.

info@marielyst-grundejerforening.dk

formand@marielyst-grundejerforening.dk

 

Oplys venligst din e-mailadresse

Grundejerforeningen vil gerne i tættere kontakt med dig, så vi kan kommunikere oftere med dig. Foreningen vil også gerne spare porto på breve, som er langsomme og ineffektive.

Derfor opfordres du til at aflevere din e-mailadresse til foreningen så hurtigt som muligt. Ved samme lejlighed kan du overveje at give os dit telefonnummer. Modtager du allerede foreningens nyhedsbrev, har vi din mailadresse, og så skal du ikke foretage dig noget.