Indbydelse til Generalforsamling

Visninger: 2095

Marielyst GrundejerforeningBemaerk

Afholder ordinær generalforsamling

Søndag den 5. august 2018 kl. 9.30

på Højskolen Marielyst

Der serveres først kaffe og brød i pausen efter pkt. 3.

Dagsorden:

 

1.

Valg af dirigent:

   

2.

Bestyrelsens beretninger

   

3.

Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

   

4.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

   

5.

Fastsættelse af kontingent

 

I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen 2003 fremskrives kontingentet med KL`s fremskrivningsprocent, som udgør 1.9 %. Kontingentet for 2019/2020 afrundes til kr.415,00

6.

Valg: Bestyrelsen indstiller nedenstående til valg

Formand Ebbe Edvardsen (ønsker ikke genvalg)

3 bestyrelsesmedlemmer:

Steen Petersen (villig til genvalg)

Anders Jalkiewicz (villig til genvalg)

Søren Thomsen (villig til genvalg)

2. bestyrelsessuppleanter:

1. Suppleant: Helen Gade Brøndum

2. Suppleant: Henning Dahl

Revisor: Henrik Pedersen

Revisor: Suppleant: Kirsten Kock

7.

Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Ebbe Edvardsen

formand