Indbydelse til Generalforsamling

Visninger: 1158

Marielyst GrundejerforeningBemaerk

Afholder ordinær generalforsamling

Søndag den 6. august 2017 kl. 9.30

I Væggerløse Hallen
Idrætsalleen 1, 4873 VæggerløseDagsorden:

1.

Valg af dirigent:

2.

Bestyrelsens beretninger

3.

Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

5.

Fastsættelse af kontingent:

I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen 2003 fremskrives kontingentet med 9 Kl`s fremskrivningsprocent, som udgør 2,5 %. Kontingentet for 2018/2019 afrundes til kr. 405,-.

 .

6.

Valg: Bestyrelsen indstiller nedenstående til valg

Kasserer Per Kamper Hansen (villig til genvalg)

2 Bestyrelsesmedlemmer:

1. Finn Andersen (villig til genvalg)

2. Jens Otto Olsen

2 Bestyrelsessuppleanter:

1. Suppleant Helene Gade Brøndum

2. Suppleant Knud Hansen

Revisor: Christian Bredal Nielsen

Revisor suppleant: Kirsten Koch

 

7.

Eventuelt


Med venlig hilsen

Ebbe Edvardsen

formand