Indkomne forslag 1

Visninger: 566

Forslag 1.

Marielyst Grundejerforenings bestyrelsens

Forslag til generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen indstiller, at der opkræves et ekstraordinært engangskontingent på 350,00 kroner pr. medlem.

Beløbet opkræves pr. 1. oktober 2017.

Det ekstraordinære kontingent skal gå til udarbejdelse af et fuldt færdigt projekt for løsningen af de store problemer med overfladevand, som en stor del af Marielyst Grundejerforenings medlemmer har.

Projektet, der udarbejdes af statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, vil være en facitliste for, hvordan den enkelte grundejer kan løse sit eget problem. Det overordnede sigte med projektet er, at det skal danne grundlag for en etablering af et vandlaug, som Guldborgsund Kommune vil være forpligtet til at etablere.

Et selvstændigt valgt vandlaug, som består af alle medlemmer af Marielyst Grundejerforening, skal stå for etableringen af dræntilslutning og afvandings-muligheder samt driften heraf.

Siden de store oversvømmelser i 2011 har Marielyst Grundejerforening arbejdet på at få løst problemet i samarbejde med Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning, hvilket de ikke har ønsket at deltage i.

Skal vi en gang for alle have løst de store problemer for vores medlemmer, må vi få udarbejdet projektet og få etableret dette vandlaug.

En solidarisk løsning er derfor nødvendig!

Bliver forslaget stemt ned, er det herefter overladt til den enkelte grundejer at få løst problemet.

 

Bestyrelsen.