Indkomne forslag 1

Visninger: 1092

Forslag 1.

Marielyst Grundejerforening Generalforsamling den 5. august 2018

Forslag til vedtægtsændring.

  • 3. Medlemmers forpligtelser.

Den enkelte grundejer har pligt til at beskære beplantning mod offentlig vej, private fællesveje og stier ind til skel, samt holde rabatten fra vejkant til skel, efter kommunens forordninger for offentlig vej, herunder græsslåning og friholde området for buske og træer.

Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri eller om og tilbygning, samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster veje eller rabatter, så der opstår skader, er denne forpligtet til at genetablere vejen/rabatten til samme stand som forud for skadens opståen.

Nyt afsnit

”Såfremt et medlem/grundejer ikke overholder sine forpligtelser som anvist ovenfor, fremsender grundejerforeningen, ved dennes bestyrelse, påkrav om iagttagelse af forpligtelserne, med frist herfor udgørende minimum 30 dage fra afsendelse af påkravet. Påkravet kan fremsendes gyldigt til den af medlemmet/grundejeren oplyste e-mailadresse, alternativt med post til medlemmets adresse. Måtte medlemmet/grundejeren ikke have opfyldt påkravet, er grundejerforeningen berettiget til at foretage og udføre påkravet for grundejerens regning, uden yderligere varsel.

 

Bestyrelsen