Indkomne forslag 2

Visninger: 1019

Forslag 2.

Ændringsforslag til vedtægter

Marielyst Grundejerforenings generalforsamling søndag den 5. august 2018

  • 4. Generalforsamling.

I sidste afsnit i § 4. før Dagsorden før den ordinære generalforsamling skal omfatte, ændres datoen 15. april til 1. april. Øvrig tekst i § 4. er uændret.

Ny tekst i dette afsnit.

Forslag der modtages inden 1. april udsendes med indkaldelsen og dagsordenen.

Forslag der modtages i perioden 1. april – 15. juni offentliggøres på hjemmesiden og omdeles på Generalforsamlingen