Indkomne forslag 3

Visninger: 482

Forslag 3.

Forslag til behandling på Generalforsamlingen

Marielyst Grundejerforening den 06. august 2017

Det er ikke tilladt at fodre de vilde dyr fra skoven

Begrundelse

 Bestanden af rådyr er vokset voldsomt de seneste år, og dyrene volder nu store skader i bevoksninger og i haverne ved dels at æde planter – især roser – og dels ved at bukken fejer sit gevir mod alle mindre buske og træer, som derved afbarkes og ødelægges totalt.

Dette er muligt værst i den sydlige del af Grundejerforeningens område.

Ved at nogle beboere fodrer dyrene, skabes der så gode levebetingelser for dem, at de hvert år får to kid mod normalt i naturen kun et kid. Derved vokser bestanden i stedet for at være stabil. Og når der ikke er føde nok i skoven, går dyrene ind i haverne.

Der må ikke drives jagt i bebygget område, og derfor har vi ingen mulighed for at begrænse bestanden. Men vi bør ikke skabe mulighed for vækst ved af fodre. Det er vilde dyr, som skal klare sig på naturens egne betingelser.

Det henstilles til Generalforsamlingen at indføje et punkt i Vedtægterne om, at fodring af vilde dyr ikke er tilladt.

Anette og Henrik Schmidt

Tulipanvej 6, Bøtø