Indkomne forslag 4

Visninger: 473

Forslag 4.

 

Til generalforsamlingen vil jeg gerne stille følgende forslag:

1. Bestyrelsen udarbejder en plan for renovering/vedligehold af grus og asfaldtveje.
( Så fremtidens investeringer ikke kun bliver lappe løsninger, vi har nu over de sidste 3 år brugt over 1.400.000,00, 
hvor mange grundejere ikke synes resultatet står mål med investringen.)
Det er derfor ønskeligt med en langsigtet planlægning.

2. Nedlægning af hustilsyn.
( Det er efter mine sonderinger hos grundejere ikke fornuftigt at bruge over 100.000,00- om året tll denne aktivitet.)

Forslagene kan om ønsket uddybes på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Casper Andersen