Indkomne forslag 4

Visninger: 913

Forslag 4.

Forslag til behandling på Generalforsamlingen i Marielyst Grundejerforening.
Under henvisning til § 4 i gældende vedtægter for ejerforeningen, ønsker jeg følgende forslag til behandling på generalforsamlingen søndag den 5. august 2018.
De gennemgående veje i nord/syd retning på Marielyst er ofte meget befærde med biltrafik og dermed gener i form af støv, støj og slid på vejbelægningen. Meget af trafikken er ”ren” gennemkørsel og ikke kørsel til adresser på vejene.
En løsning med ændring til blind vej, hvor dog gående og cyklister kan passere, ville derfor være oplagt.
 
Guldborgsund Kommune, ved chefkonsulent Jan Uhre-Nielsen, har i mail af 06. juni 2018 meddelt, at et ønske om ændring af vejføringen med spærring for gennemkørsel, først skal forelægges for grundejerforeningen på en generalforsamling, og efter vedtagelse, kan bestyrelsen udarbejde et projekt på en konkret vej, der i sidste ende skal godkendes af Vejmyndigheden i Guldborgsund Kommune.
Jeg foreslår derfor, at Blåbærvej som den første vej, bliver spærret ved Gråpilevej, så der kun er gennemgang for gående og cyklister.
Hvis spærringen af Blåbærvej ender med godkendelse fra Guldborgsund Kommunes side, gennemføres projektet og Grundejerforeningen og dets medlemmer, har således klarhed over fordele, ulemper og omkostninger, der er ved en sådan ændring af vejføringen og giver således mulighed for, fremsættelse af tilsvarende forslag for andre veje under Grundejerforeningens område.
 
Marielyst den 14. juni 2018
 
John Stævngaard
Blåbærvej 22
Marielyst