Indkomne forslag 6

Visninger: 391

Afstemning om opkrævning af ekstraordinært kontingent

”Marielyst Grundejerforenings bestyrelse stiller ved generalforsamlingen den 6. august 2017 forslag om, at der ekstraordinært opkræves et kontingent på knapt 1,1 mio. kr. blandt foreningens medlemmer. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sende dette forslag til direkte afstemning blandt alle Marielyst Grundejerforenings medlemmer. Forslaget om ekstraordinær kontingentopkrævning vedtages kun, hvis et flertal af de afgivne stemmer ved denne direkte afstemning siger ja til bestyrelsens forslag.

Begrundelse:

Bestyrelsen for Marielyst Grundejerforeningen stiller forslag til generalforsamlingen om opkrævning af et ekstraordinært engangskontingent på knapt 1,1 mio. kr. (1.046.500 kr.) hos medlemmerne af grundejerforeningen. Kontingentet, der opkræves oven i den ordinære kontingentopkrævning på næsten 1,2 mio. kr. (1.181.050 kr.), skal angiveligt gå til et honorar på 1,1 mio. kr. til en konsulent, som skal undersøge problemer med overfladevand hos nogle af Marielyst Grundejerforenings medlemmer.

Normalt møder der ca. 150 - 200 mennesker op til grundejerforeningens generalforsamling, hvilket svarer til 5 – 7 pct. af foreningens 2.990 medlemmer. Det er dermed en meget beskeden andel af foreningens medlemmer, som derved kommer til at afgøre, hvorvidt alle foreningens medlemmer i det kommende år skal have deres kontingentindbetaling til foreningen fordoblet eller ej.

Det er ikke hverken rimeligt eller logisk, og det skaber ingen bred opbakning til formålet, at en så lille del af grundejerforeningens medlemmer skal afgøre spørgsmålet om dobbelt kontingent. Aktiv inddragelse af medlemmer er bestyrelsens forslag og afstemningsprocedure ikke udtryk for. Snarere tværtimod. Forslaget indeholder en slet skjult trussel om, at hvis man ikke følger bestyrelsen råd, må man ’sejle i sin egen sø’ om man så må sige.

Medlemsinddragelse og engagement – også i løsningen af problemerne – er ekstremt vigtig i en sag som den her, hvor man pålægger alle at deltage i finansiering. Derfor er det væsentligt, at der er bred opbakning bag de beslutninger, der træffes. Det er i hvert fald den opfattelse, der hersker i de kommuner landet over, som står over for lignende udfordringer.

Det er god logik og sund fornuft – for ikke at tale om et godt demokratisk princip - at samtlige medlemmer bliver spurgt direkte om deres holdning til det fremlagte forslag om en ekstraordinær kontingentopkrævning.  

Annette Belling/Flemming Juel Mikkelsen, Sølvlysvej 18, 4873 Væggerløse

Ole Edlund Jensen, Sølvlysvej 14, 4873 Væggerløse