Budget 2017-2018

Visninger: 621
Budgetter til orientering:

2016/2017

 

2017/2018

Indtægter:

     

Kontingenter

1.055.000

 

1.076.000

Rykningsgebyrer

10.000

 

10.000

Renter giro - bank m.m.

16.000

 

16.000

Indtægter i alt

1.081.000

 

1.102.000

Udgifter:

     

Vejudgifter

500.000

 

500.000

Hegn og rabatter

30.000

 

30.000

Tilskud vejlaug

152.000

 

140.000

Hustilsyn

105.000

 

100.000

Foreningshus vand, strøm og vedligehold

15.000

 

16.000

Foreningshus afskrivning

11.000

 

9.000

 

813.000

 

795.000

Administrationsudgifter:

 

 

 

Kontorartikler - dataløn - EDB udgift

12.000

 

12.000

Porto og gebyrer

25.000

 

45.000

Tryksager og annoncer

25.000

 

25.000

Kontingenter og forsikringer

20.000

 

20.000

Kontorhold - bestyrelseshonorar

100.000

 

100.000

Advokat

20.000

 

20.000

Generalforsamling

25.000

 

25.000

Telefon - internet

10.000

 

10.000

Mødeudgifter

15.000

 

15.000

Gaver m.m.

3.000

 

3.000

Kørsel

30.000

 

30.000

Nyanskaffelser

0

 

0

 

285.000

 

305.000

Budgetoverskud:

-17.000

 

2.000