Budget 2018-2019

Visninger: 288
Budgetter til orientering:      
  2017/2018   2018/2019
Indtægter:      
Kontingenter 1.076.000   1.100.000
Rykningsgebyrer 10.000   10.000
Renter giro - bank m.m. 15.000   15.000
Indtægter i alt 1.101.000   1.125.000
       
Udgifter:      
Vejudgifter 500.000   500.000
Hegn og rabatter 15.000   15.000
Tilskud vejlaug 140.000   140.000
Hustilsyn 105.000   105.000
Foreningshus vand, strøm og vedligehold 50.000   20.000
  810.000   780.000
       
       
Administrationsudgifter:      
Kontorartikler - dataløn - EDB udgift 12.000   12.000
Porto og gebyrer 50.000   50.000
Tryksager og annoncer 25.000   25.000
Kontingenter og forsikringer 20.000   20.000
Kontorhold - bestyrelseshonorar 100.000   100.000
Advokat 20.000   20.000
Generalforsamling 25.000   25.000
Telefon - internet 10.000   10.000
Mødeudgifter 15.000   15.000
Gaver m.m. 3.000   3.000
Kørsel 30.000   30.000
Nyanskaffelser 0   0
  310.000   310.000

 

Budgetoverskud:

 

-19.000

 

 

35.000