Budget 2018-2019

Visninger: 2430
 

Budgetter til orientering:

 

 

 

   

2018/2019

 

2019/2020

 

Indtægter:

     
 

Kontingenter

1.100.000

 

1.130.000

 

Rykningsgebyrer

10.000

 

10.000

 

Renter giro - bank m.m.

15.000

 

15.000

 

Indtægter i alt

1.125.000

 

1.155.000

   

 

 

 

 

Udgifter:

     
 

Vejudgifter

600.000

 

600.000

 

Hegn og rabatter

15.000

 

15.000

 

Tilskud vejlaug

180.000

 

180.000

 

Hustilsyn

105.000

 

105.000

 

Foreningshus vand, strøm og vedligehold

20.000

 

20.000

 

Udgifter i alt

920.000

 

920.000

         
 

Administrationsudgifter:

 

 

 

 

Kontorartikler - dataløn - EDB udgift

12.000

 

12.000

 

Porto og gebyrer

50.000

 

50.000

 

Tryksager og annoncer

25.000

 

25.000

 

Kontingenter og forsikringer

20.000

 

20.000

 

Kontorhold - bestyrelseshonorar

100.000

 

100.000

 

Advokat

20.000

 

20.000

 

Generalforsamling

25.000

 

25.000

 

Telefon - internet

10.000

 

10.000

 

Mødeudgifter

15.000

 

15.000

 

Gaver m.m.

3.000

 

3.000

 

Kørsel

30.000

 

30.000

 

Nyanskaffelser

0

 

0

   

310.000

 

310.000

 

Budgetunderskud:

-105.000

 

-75.000