Regnskab 2014-2015

Visninger: 1737

Driftsregnskab for 1. april 2014 til 31. marts 2015

   
           
 

2013/2014

 

2014/2015

 

2014/2015

Indtægter:

                 Regnskab

 

                 Regnskab

 

                       Budget

Kontingenter

1.019.360

 

1.030.303

 

1.031.250

Rykningsgebyrer

12.174

 

10.663

 

10.000

Renter indlån

20.775

 

21.926

 

10.000

Indtægter i alt

1.052.309

 

1.062.892

 

1.051.250

           

Udgifter:

         

Vejudgifter - husnumre

357.078

 

382.628

 

500.000

Hegn og rabatter

16.687

 

20.580

 

20.000

Tilskud vejlaug

72.314

 

151.710

 

152.000

Hustilsyn

99.299

 

97.500

 

105.000

Foreningshus vand, strøm og vedligehold

17.219

 

28.720

 

15.000

Foreningshus afskrivning

10.750

 

10.750

 

11.000

Udgifter i alt

573.347

 

691.888

 

803.000

           

Administrationsudgifter:

         

Kontorartikler - dataløn - EDB udgift

6.417

 

10.358

 

12.000

Porto og gebyrer

14.786

 

25.474

 

20.000

Tryksager og annoncer

21.493

 

24.683

 

20.000

Kontingenter og forsikringer

23.327

 

19.746

 

15.000

Kontorhold - bestyrelseshonorar

100.341

 

100.425

 

100.000

Advokat

35.525

 

3.750

 

20.000

Generalforsamling

25.698

 

22.572

 

25.000

Telefon - internet

7.408

 

11.924

 

10.000

Mødeudgifter

12.135

 

15.003

 

10.000

Gaver - repr. m.m.

1.737

 

1.940

 

3.000

Kørsel

26.813

 

27.092

 

25.000

Nyanskaffelser

17.797

 

6.297

   

MG 80 års fødselsdag

   

22.496

 

0

 

293.477

 

291.760

 

260.000

Overskud:

185.485

 

79.244

 

-11.750

           

Status pr. 31. marts 2015

   

Aktiver

 

Passiver

Kasse

   

973

   

Tilgode medlemmer

   

3.365

   

Lollands Bank 4159720

   

191.962

   

Nordea 6755-649-382

   

750.706

   

Jyske Bank 1998072

   

40.865

   

Lollands Bank 10 aktier

   

1.745

   

Foreningshus 30.458 - afskrivning 10.750                  

 

19.708

   

Skyldig A-skat

       

7.072

Skyldig AM-bidrag

       

1.538

Skyldig feriepenge

       

1.080

Forudbetalt kontingent

       

4.880

Egenkapital: Kapitalkonto 1. april 2014……… 915.510

       

                     Overskud............….….…....…….. 79.244

     

994.754

Balance

   

1.009.324

 

1.009.324

           
Ebbe Edvardsen   Per K Hansen   Finn Andersen   Jens Otto Olsen   Anders Jalkiewicz   Almar Møller   Søren Thomsen
Formand                    Kasserer              Sekretær               Vejformand               Medlem                       Tilsyn                 Hegn/Rabatter
 
Regnskabet har vi revideret i overensstemmelse med bilagsmaterialet.  
Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse er konstateret.
 

Væggerløse, den 6. april 2015          sign.    Henrik Petersen    Christian Bredal Nielsen

Budgetter til orientering:      
  2015/2016   2016/2017
Indtægter:      
Kontingenter 1.045.000   1.055.000
Rykningsgebyrer 10.000   10.000
Renter giro - bank m.m. 10.000   16.000
Indtægter i alt 1.065.000   1.081.000
       
Udgifter:      
Vejudgifter 500.000   500.000
Hegn og rabatter 30.000   30.000
Tilskud vejlaug 152.000   152.000
Hustilsyn 105.000   105.000
Foreningshus vand, strøm og vedligehold 15.000   15.000
Foreningshus afskrivning 11.000   11.000
  813.000   813.000
       
Administrationsudgifter:      
Kontorartikler - dataløn - EDB udgift 12.000   12.000
Porto og gebyrer 25.000   25.000
Tryksager og annoncer 20.000   25.000
Kontingenter og forsikringer 20.000   20.000
Kontorhold - bestyrelseshonorar 100.000   100.000
Advokat 20.000   20.000
Generalforsamling 25.000   25.000
Telefon - internet 10.000   10.000
Mødeudgifter 10.000   15.000
Gaver m.m. 3.000   3.000
Kørsel 25.000   30.000
Nyanskaffelser 0   0
  270.000   285.000
Budgetoverskud: -18.000   -17.000
       

Vores NYE mailadresse er: info@marielyst-grundejerforening.dk

Foreningens hjemmeside: www.marielyst-grundejerforening.dk