Regnskab 2015-2016

Visninger: 1724

 

Driftsregnskab for 1. april 2015 til 31. marts 2016
  2014/2015   2015/2016   2015/2016
Indtægter: Regnskab   Regnskab   Budget
Kontingenter 1.030.303   1.042.020   1.045.000
Rykningsgebyrer 10.663   8.550   10.000
Renter indlån 21.926   16.342   10.000
Indtægter i alt 1.062.892   1.066.912   1.065.000
     
Udgifter:    
Vejudgifter - husnumre 382.628   554.628   500.000
Hegn og rabatter 20.580   0   30.000
Tilskud vejlaug 151.710   139.877   152.000
Hustilsyn 97.500   97.500   105.000
Foreningshus vand, strøm og vedligehold 28.720   15.169   15.000
Foreningshus afskrivning 10.750   10.750   11.000
Udgifter i alt 691.888   817.924   813.000
     
Administrationsudgifter:    
Kontorartikler - dataløn - EDB udgift 10.358   6.633   12.000
Porto og gebyrer 25.474   26.330   25.000
Tryksager og annoncer 24.683   24.474   20.000
Kontingenter og forsikringer 19.746   19.292   20.000
Kontorhold - formandshonorar 100.425   100.453   100.000
Advokat 3.750   7.875   20.000
Generalforsamling 22.572   24.825   25.000
Telefon - internet 11.924   10.928   10.000
Mødeudgifter 15.003   9.309   10.000
Gaver - repr. m.m. 1.940   4.143   3.000
Kørsel 27.092   31.237   25.000
Nyanskaffelser 6.297   21.361   0
2014/15 MG 80 års / 2015/16 julebelysning 22.496   6.111   0
  291.760   292.971   270.000
Underskud: 79.244   -43.983   -18.000
       
Status pr. 31. marts 2016     Aktiver   Passiver
Kasse     911  
Tilgode medlemmer     4.560  
Lollands Bank 4159720     153.126  
Lollands Bank 2112743     17.527  
Nordea 6755-649-382     746.945  
Jyske Bank 1998072     27.867  
lollands Bank 10 aktier     1.745  
Foreningshus 19.708 - afskrivning 10.750                     8.958  
Skyldig A-skat       4.920
Skyldig AM-bidrag       1.070
Skyldig feriepenge       1.083
Forudbetalt kontingent       3.795
Egenkapital: Kapitalkonto 1. april 2015………994.754    
                     Underskud............….….…....……43.983     950.771
Balance     961.639   961.639
           
Ebbe Edvardsen   Per K Hansen   Finn Andersen   Jens Otto Olsen   Anders Jalkiewicz   Almar Møller    Søren Thomsen
    Formand             Kasserer          Sekretær           Vejformand          Medlem                  Tilsyn             Hegn/Rabatter
           
Regnskabet har vi revideret i overensstemmelse med bilagsmaterialet.         
Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse er konstateret.        
           
Væggerløse, den 18. april 2016         sign.    Henrik Petersen    Christian Bredal Nielsen