Regnskab 2016-2017

Visninger: 2060
Driftsregnskab for 1. april 2016 til 31. marts 2017        
  2015/2016   2016/2017   2016/2017  
Indtægter: Regnskab   Regnskab   Budget  
Kontingenter 1.042.020   1.051.125   1.055.000  
Rykningsgebyrer 8.550   9.594   10.000  
Renter indlån 16.342   15.139   16.000  
Indtægter i alt 1.066.912   1.075.858   1.081.000  
             
Udgifter:            
Vejudgifter - husnumre 554.628   397.624   500.000  
Hegn og rabatter 0   1.500   30.000  
Tilskud vejlaug 139.877   133.201   152.000  
Hustilsyn 97.500   102.500   105.000  
Foreningshus vand, strøm og vedligehold 15.169   20.840   15.000  
Foreningshus afskrivning 10.750   8.958   11.000  
Udgifter i alt  817.924   664.623   813.000  
             
Administrationsudgifter:            
Kontorartikler - dataløn - EDB udgift 6.633   8.383   12.000  
Porto og gebyrer 26.330   49.470   25.000  
Tryksager og annoncer 24.474   25.835   25.000  
Kontingenter og forsikringer 19.292   28.345   20.000  
Kontorhold - formandshonorar 100.453   100.538   100.000  
Advokat 7.875   6.750   20.000  
Generalforsamling 24.825   25.490   25.000  
Telefon - internet 10.928   7.457   10.000  
Mødeudgifter 9.309   14.933   15.000  
Gaver - repr. m.m. 4.143   2.281   3.000  
Kørsel 31.237   23.887   30.000  
Nyanskaffelser  21.361   11.196   0  
  286.860   304.565   285.000  
Overskud: -37.872   106.670  


-17.000

 
             
Status pr. 31. marts 2017     Aktiver   Passiver  
Kasse     74      
Tilgode medlemmer      6.135      
Lollands Bank 4159720     295.724      
Lollands Bank 2112743     2.621      
Nordea 6755-649-382     757.938      
Jyske Bank 1998072     9.562      
lollands Bank 10 aktier     1.745      
Foreningshus 8.958 - afskrivning 8.958                     0      
Skyldig A-skat         4.920  
Skyldig AM-bidrag         1.070  
Skyldig feriepenge         1.083  
Forudbetalt kontingent         9.285  
Egenkapital: Kapitalkonto 1. april 2016 ……… 950.771          
                     Overskud .............…....…..…...... 106.670       1.057.441  
Balance     1.073.799   1.073.799  
             
Ebbe Edvardsen   Per K Hansen   Finn Andersen   Jens Otto Olsen   Anders Jalkiewicz   Steen Petersen   Søren Thomsen
    Formand                  Kasserer            Sekretær                Vejformand             Medlem                        Tilsyn               Hegn/Rabatter
             
Regnskabet har vi revideret i overensstemmelse med bilagsmaterialet.          
Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse er konstateret.        
             
Væggerløse, den 3. april 2017         sign.    Henrik Petersen    Christian Bredal Nielsen