Regnskab 2017-2018

Visninger: 1693

Driftsregnskab for 1. april 2017 til 31. marts 2018

 

 

 

 

 

2016/2017

 

2017/2018

 

2016/2017

Indtægter:

Regnskab

 

Regnskab

 

Budget

Kontingenter

1.051.125

 

1.079.357

 

1.076.000

Rykningsgebyrer

9.594

 

9.975

 

10.000

Renter indlån

15.139

 

16.064

 

15.000

Indtægter i alt

1.075.858

 

1.105.396

 

1.101.000

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

         

Vejudgifter - husnumre

397.624

 

630.306

 

500.000

Hegn og rabatter/vandprojekt

1.500

 

77.813

 

75.000

Tilskud vejlaug

133.201

 

179.006

 

140.000

Hustilsyn

102.500

 

102.500

 

105.000

Foreningshus vand, strøm og vedligehold

20.840

 

47.208

 

50.000

Foreningshus afskrivning

8.958

 

0

 

0

Udgifter i alt

664.623

 

1.036.833

 

870.000

           

Administrationsudgifter:

 

 

 

 

 

Kontorartikler - dataløn - EDB udgift

8.383

 

15.187

 

12.000

Porto og gebyrer

49.470

 

44.225

 

50.000

Tryksager og annoncer

25.835

 

21.874

 

25.000

Kontingenter og forsikringer

28.345

 

23.595

 

20.000

Kontorhold - formandshonorar

100.538

 

100.565

 

100.000

Advokat

6.750

 

3.500

 

20.000

Generalforsamling

25.490

 

20.326

 

25.000

Telefon - internet

7.457

 

8.999

 

10.000

Mødeudgifter

14.933

 

9.872

 

15.000

Gaver - repr. m.m.

2.281

 

2.154

 

3.000

Kørsel

23.887

 

21.585

 

30.000

Nyanskaffelser

11.196

 

3.966

 

0

 

304.565

 

275.848

 

310.000

Underskud:

106.670

 

-207.285

 

-79.000

         

 

Status pr. 31. marts 2017

   

Aktiver

 

Passiver

Kasse

   

48

   

Tilgode medlemmer

   

4.695

   

Lollands Bank 4159720

   

49.075

   

Lollands Bank 2112743

   

9.004

   

Nordea 6755-649-382

   

755.934

   

Jyske Bank 1998072

   

41.037

   

lollands Bank 10 aktier

   

1.745

   

Foreningshus 8.958 - afskrivning 8.958                

   

0

   

Skyldig A-skat

       

4.924

Skyldig AM-bidrag

       

1.071

Skyldig feriepenge

       

1.087

Forudbetalt kontingent

       

4.300

Egenkapital: Kapitalkonto 1. april 2016…1.057.441

       

850.156

                       Underskud  .............…....…..…......  207.285

 

861.538

 

861.538

Balance

 

   

1.723.076

 

1.723.076

Ebbe Edvardsen   Per K Hansen   Finn Andersen   Anders Jalkiewicz   Steen Petersen   Søren Thomsen   Eigil Petersen

   Formand                  Kasserer             Sekretær             Vejformand                 Tilsyn                        Hegn/Rabatter     Medlem

           

Regnskabet har vi revideret i overensstemmelse med bilagsmaterialet.

       

Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse er konstateret.

    
           

Væggerløse, den . april 2018         sign.   Henrik Petersen   Christian Bredal Nielsen