Rykkerprocedure for Marielyst Grundejerforening

Visninger: 2031

 

Rykkerprocedure for Marielyst Grundejerforening.

Bestyrelsen i Marielyst grundejerforening har valgt følgende rykkerprocedure til vores medlemmer.


Ved udsendelse af 1. skrivelse pålægges et gebyr på 50,- kr. og ved 2. skrivelse pålægges yderligere 50,- kr. i gebyr, ved sidste opkrævning inden fordringen overgår til inkasso opkræves der yderligere 100,- kr.


1. erindringsskrivelse udsendes efter ca. 1-1½ måned efter forfald og har følgende ordlyd:

Vi har gennemgået vores regnskab for 20xx/xx ……

-og kan konstatere at vi endnu ikke har modtaget Deres indbetaling.

Vi er af den overbevisning at det blot er en forglemmelse fra Deres side, og vil blot hermed gøre Dem opmærksom på vores status over deres konto for 20xx/xx:


2. erindringsskrivelse udsendes efter ca. 1 måned efter 1. skrivelse og har følgende ordlyd:

Vi har gennemgået vores regnskab for 20xx/xx ……

Vi må konstatere, at vores forfaldne saldo stadig ikke er udlignet. Vi beder Dem venligst straks at sørge for dette.

Skulle der være uoverensstemmelser mellem Deres og vores bogholderi, eller problemer med at betale, beder vi Dem straks at meddele os dette.


3. erindringsskrivelse udsendes ca. 3 uger efter 2. skrivelse har følgende ordlyd:

Vi har gennemgået vores regnskab for 20xx/xx ……

Det forfaldne beløb er stadig ikke indbetalt, på trods af 2 rykkere. Vi beder Dem om at indbetale det forfaldne beløb, i henhold til nedenstående,

inden 10 dage fra dags dato.

I modsat fald vil fordringen overgå til retslig inkasso uden yderligere varsel.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Marielyst grundejerforening