Det her arbejder bestyrelsen med

Visninger: 688

Det her arbejder bestyrelsen med

Marts 2019.

 1. En strategi/plan for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje. Har modtaget tilbud fra entreprenører. De vurderes i øjeblikket. Forbereder infomøde for medlemmer.
 2. Dybeste huller i grusveje repareres nødtørftigt indtil den egentlige forårsvedligeholdelse, der påbegyndes snarest..
 3. Hustilsyn marts.
 4. Nye vedtægter til Marielyst Grundejerforening – 2. udkast præsenteret.
 5. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 6. Nyhedsbrev 2. årgang nr. 2/2019.
 7. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.
 8. Deltager i arbejdet i Facaderådet.
 9. Tilskudsmodel til vejlaug er udarbejdet og diskuteret med de fire vejlaug.
 10. Besvarer de mange mails fra medlemmer, der har reageret på det seneste nyhedsbrev.
 11. Ansøgning til Guldborgsund Kommune om 30 km/t i foreningens område.
 12. Færdiggørelse af regnskab 2018/2019 og budget 2019/2020 og 2020/2021.

Februar 2019.

 1. En strategi/plan for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje. Har modtaget tilbud fra entreprenører. De vurderes i øjeblikket.
 2. Dybeste huller i grusveje repareres nødtørftigt indtil den egentlige forårsvedligeholdelse begynder.
 3. Hustilsyn februar.
 4. Nyt it-system, som gør det nemmere og mere fleksibelt at kommunikere med medlemmerne.
 5. Nye vedtægter til Marielyst Grundejerforening – 1. udkast præsenteret.
 6. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 7. Nyhedsbrev 2. årgang nr. 1/2019.
 8. Følgegruppen for Bøtøskovens naturpark.
 9. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.
 10. Deltager i arbejdet i Facaderådet.
 11. Tilskudsmodel til vejlaug.

Januar 2019.

 1. En strategi/plan for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje. Research færdig og betingelser udarbejdet. Afventer tilbud fra entreprenører.
 2. Nyt it-system, som gør det nemmere og mere fleksibelt at kommunikere med medlemmerne.
 3. Nye vedtægter til Marielyst Grundejerforening.
 4. Møde med formand for teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Peter Bring-Larsen (1. februar).
 5. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 6. Nyhedsbrev nr. 1/2019.
 7. Følgegruppen for Bøtøskovens naturpark.
 8. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.

December 2018.

 1. En egentlig strategi for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje.
 2. Nyt it-projekt, som gør det nemmere og mere fleksibelt at kommunikere med medlemmerne.
 3. Postnummer Marielyst 4875.
 4. Et nyt sæt vedtægter til Marielyst Grundejerforening.
 5. Møde med formand for teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Peter Bring-Larsen.
 6. Procedure omkring bevoksning ved private fællesveje.
 7. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 8. Dialogmøde med Guldborgsund Kommune om udviklingen omkring Marielyst Torv og området ved Lupinkøbmanden.
 9. Følgegruppen for Bøtøskovens naturpark.
 10. Åben-hus-arrangementer for medlemmerne i foreningshuset på Marielyst Torv.
 11. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.

November 2018

Bestyrelsen har fået henvendelser om, hvordan det går i Marielyst Grundejerforening. Det siger bestyrelsen selvfølgelig tak for. Vi er kun glade for, at I medlemmer interesserer jer for, hvad der sker i grundejerforeningen.

Planen er jævnligt at udsende et nyhedsbrev, som kan holde medlemmerne løbende orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med. Arbejdet med nyhedsbrevet er i gang.

Men for at I skal være informeret om, hvad der sker indtil nyhedsbrevet er på gaden, er der udarbejdet en liste over de vigtigste ting, bestyrelsen har beskæftiget sig med.

Arbejdslisten:

 1. To bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen har drøftet alle de mange ting, den skal sætte os ind i og tage stilling til som ny bestyrelse.
 2. Tre vejmøder + kontakt til entreprenører og eksperter omkring vejene. Plus kontakter til Guldborgsund Kommune omkring vejvedligeholdelse. Det knuste asfalt skal på et tidspunkt erstattes af et andet materiale, men det er ikke bare lige et spørgsmål om at lægge noget andet på. Erfaringer fra de øvrige ni grundejerforeninger i området viser, at man kan komme galt afsted, hvis man ikke gør det rigtige. Det vil bestyrelsen undgå. Der er foreløbig ingen ændringer på vejene, da den nuværende bestyrelse i lighed med den tidligere ikke mener, at der er et behov for at lave en total gennemgang af vejene lige nu, da de fortsat ser fine ud på grund af en varm og tør sommer. Bestyrelsen vil på baggrund af indhøstede erfaringer udarbejde licitationsmateriale til entreprenørerne.
 3. Møde med de ni andre grundejerforeninger i Marielyst-området for at dele erfaringer omkring vedvedligeholdelse. Ved samme lejlighed blev det aftalt, at foreninger skal udveksle viden og erfaring og arbejde bedre sammen om vedligeholdelse af veje.
 4. Møde med tilsynsmanden, der i de kommende fem måneder går fem runder og dermed holder øje med vores huse.
 5. Møde om nye hjemmeside + andre digitale kanaler til kommunikation med medlemmerne + ny it-strategi, som bl.a. vil kunne spare foreningen for en masse dyr porto.
 6. Møde om vedtægtsopdateringer.
 7. Dialogmøde med Guldborgsund Kommune om udviklingen omkring Marielyst Torv og området ved Lupinkøbmanden.
 8. To åben-hus-arrangementer for medlemmerne i foreningshuset på Marielyst Torv.

Der er også mulighed for at følge foreningens bestyrelsesmøder. De findes her på hjemmesiden under bestyrelsesreferater.

Synligt på lang sigt

Alle disse aktiviteter udmønter sig ikke i løbet af halvanden måned automatisk til noget, der er meget synligt for medlemmerne på kort sigt.

Men på længere sigt vil det selvfølgelig blive mere synligt. For at tilfredsstille behovet for synlighed over, hvad vi arbejder med, er vi – som før nævnt - i gang med at udarbejde Marielyst Grundejerforenings første nyhedsbrev.

Men ting tager tid, og bestyrelsen vil gerne gøre tingene rigtigt. Og når en journalist fra Folketidende henvender sig for at spørge til vores arbejde, ja så fortæller vi lidt om det. Derfor artiklen i Folketidende den 06/11/2018.

Der er også mulighed for at følge foreningens arbejde gennem referater, der findes på hjemmesiden under bestyrelsesreferater.

Link til Folketidende (kræver login)

https://folketidende.e-pages.pub/titles/folketidende/2437/publications/43717/pages/8