Det her arbejder bestyrelsen med

Visninger: 2065

Arbejdsopgaver

Juni 2020:

 1. Situation på vejene: To sager på Pimpernelvej: (1) reetablering af Pimpernelvej/Pæonvej, som er blevet stærkt ødelagt på grund af tung trafik til en ny udstykning i området. (2) En enkelt grund i den nye udstykning har fået en størrelse på 2.208 m2 på trods af et maksimum i Lokalplan 162 på 1.500 m2. Støtte til de nærmestboende grundejere i en indsigelse mod Guldborgsund Kommune i Nævnenes Hus. Politikere og embedsmænd i kommunen vanskelige at få i tale i den pågældende sag. Den helt store forårsvedligeholdelse er nu overstået. 2,7 km gennemgående veje er konverteret med nyt vejgrus, mens resten af grusvejsnettet er vedligeholdet. De gennemgående veje er pålagt støvbinder. Desuden i gang med at udpege de asfaltveje, der skal have slidlag i år. Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Kommentar vedrørende huller og mangelfuldt arbejde.
 2. 30 km/t på grusveje. Møde i Guldborgsund Kommune om mulighederne for hastighedsbegrænsning på grusveje uden at der etableres vejchikaner, som bestyrelsen ikke har mandat til at etablere. Måske kan nedsættelsen ske gennem ændrede vedtægter eller en lokalplan.
 3. Rapport er udsendt om den seneste udvikling i økonomien.
 4. Vedtægtsteamet præsenterer det endelige oplæg til vedtægtsændringer.
 5. Generalforsamling 2020: Praktikken gennemgået.
 6. Lokalplan for Marielyst Grundejerforenings område: Sådan ser det ud med muligheden for en lokalplan. Den eventuelle lokalplan kan suppleres med værdigrundlag for grundejerforeningen. Endnu intet oplæg fra kommunen.
 7. Årligt møde med udvalgsformand og direktør i Guldborgsund Kommune: Gerne møde inden generalforsamlingen, som nu er blevet flyttet til den 13. september på grund af corona-epidemien.
 8. Guldborgsund Kommune inspicerer fortsat området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejene.
 9. Hurtigere internet. Fibia varsler kampagne på fiber i området.
 10. Foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Dags syvmedlemmer på besøg siden generalforsamlingen den 4. august 2019.
 11. Forberedelse af maling af foreningshuset på torvet.

 

Maj 2020:

 1. Situation på vejene: Den helt store forårsvedligeholdelse fortsætter. 2,7 km gennemgående veje er konverteret med nyt vejgrus, mens resten af grusvejsnettet skal vedligeholdes. De gennemgående veje ved at blive pålagt støvbinder. Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Kommentar vedrørende huller og mangelfuldt arbejde.
 2. Udsendelse af kontingentopkrævning.
 3. 30 km/t på grusveje.
 4. Rapport er udsendt om den seneste udvikling i økonomien.
 5. Vedtægtsteamet har udarbejdet revideret oplæg til vedtægtsændringer – præsentation og brainstorm. Generalforsamling 2020: Praktiske detaljer.
 6. Lokalplan for MGs område: Sådan ser det ud med muligheden for en lokalplan. Den eventuelle lokalplan kan suppleres med værdigrundlag for grundejerforeningen.
 7. Årligt møde med udvalgsformand og direktør i Guldborgsund Kommune: Gerne møde inden generalforsamlingen, som nu er blevet flyttet til den 13. september på grund af corona-epidemien.
 8. Guldborgsund Kommune har inspiceret hele området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejene.
 9. Hurtigere internet. Fibia varsler kampagne på fiber i området.
 10. Foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Dags fem medlemmer på besøg siden generalforsamlingen den 4. august 2019.

 

April 2020:

 1. Situation på vejene: Den helt store forårsvedligeholdelse er i gang. 2,7 km gennemgående veje skal konverteres med nyt vejgrus, mens resten af grusvejsnettet skal vedligeholdes. Desuden skal de gennemgående veje pålægges støvbinder, men dette trækker ud, fordi det er så tørst og varmt, og det gør arbejdet umuligt. Senere på sæsonen kommer der regn, og støvbinder kan udlægges. Der fjernes 5-10 tons grus på ulovlig vis fra depotet ved Kjørups Kro. Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Kommentar vedrørende huller og mangelfuldt arbejde.
 2. 30 km/t på grusveje.
 3. Rapport er udsendt om den seneste udvikling i økonomien.
 4. Vedtægtsteamet har udarbejdet revideret oplæg til vedtægtsændringer – præsentation og brainstorm.
 5. Generalforsamling 2020: Praktiske detaljer.
 6. Lokalplan for MGs område: Sådan ser det ud med muligheden for en lokalplan. Den eventuelle lokalplan kan suppleres med værdigrundlag for MG.
 7. Årligt møde med udvalgsformand og direktør i Guldborgsund Kommune: Gerne møde inden generalforsamlingen i maj.
 8. Kommunens inspektion: Repræsentant for Guldborgsund Kommune har inspiceret hele området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejen.
 9. Hustilsyn: Seneste rapport fra det månedlige hustilsyn. Infoark omdelt ved seneste runde.
 10. Hurtigere internet. Fibia vil tilbyde fiber i området.
 11. Nye mail-adresser.
 12. Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar, februar – dags dato fem medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019.

 

 Marts 2020:

 1. 30 km/t på grusveje.
 2. Tilbud CTR Secure Services, Nyk. F.
 3. Vejsag på Klintevej.
 4. Rapport er udsendt om den seneste udvikling i økonomien.
 5. Vedtægtsteamet har udarbejdet revideret oplæg til vedtægtsændringer – præsentation og brainstorm. Forslag udsendt før møde.
 6. Generalforsamling 2020: Praktiske detaljer.
 7. Situation på vejene: Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Kommentar vedrørende huller, møde med entreprenørens om opstart..
 8. Lokalplan for MGs område: Sådan ser det ud med muligheden for en lokalplan. Den eventuelle lokalplan kan suppleres med værdigrundlag for MG.
 9. Årligt møde med udvalgsformand og direktør i Guldborgsund Kommune: Gerne møde inden generalforsamlingen i maj.
 10. Kommunens inspektion: Repræsentant for Guldborgsund Kommune har inspiceret hele området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejen.
 11. Hustilsyn: Seneste rapport fra det månedlige hustilsyn. Infoark omdelt ved seneste runde/JO. 
 12. Hurtigere internet. Fibia vil tilbyde fiber i området. Diskussion af grundejerforeningens fortsatte rolle i projektet.
 13. Nye mail-adresser. 
 14. Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar, februar – dags dato fem medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019.

 

Februar 2020:

 1. Skiltning med indkørsel forbudt fra Bøtøvej til Røllikevej.
 2. 30 km/t på grusveje, hvor Guldborgsund Kommune sætter lighedstegn mellem nedsættelse af hastighed og vejchikaner.
 3. Rapport udsendt om den seneste udvikling i økonomien.
 4. Vedtægtsteamet har udarbejdet revideret oplæg til vedtægtsændringer – præsentation og brainstorm.
 5. Generalforsamling 2020: Tidslinje fastlægges.
 6. Situation på vejene: Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Kommentar ”udrykningstjeneste” til lapning af huller.
 7. Kommunens inspektion: Repræsentant for Guldborgsund Kommune har inspiceret hele området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejen.
 8. Hustilsyn: Seneste rapport fra det månedlige hustilsyn.
 9. Hurtigere internet. Godt 1.400 sommerhusejere i et område af Marielyst Grundejerforening syd for Godthåbs. Fibia vil tilbyde fiber i området. Diskussion af grundejerforeningens fortsatte rolle i projektet.
 10. Nye mail-adresser: Vi får en status over, hvor mange e-mailadresser, MG har modtaget og hvor mange medlemmer, der fortsat resterer.

 

Januar 2020:

 1. Skiltning med indkørsel forbudt fra Bøtøvej til Røllikevej.
 2. 30 km/t på grusveje, hvor Guldborgsund Kommune sætter lighedstegn mellem nedsættelse af hastighed og vejchikaner.
 3. Selvstændigt postnummer 4875 for Marielyst.
 4. Det Falsterske Dige: Cykling tilladt.
 5. Pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby realiseres.
 6. Rapport udsendt om den seneste udvikling i økonomien.
 7. Vedtægtsteamet har udarbejdet revideret oplæg til vedtægtsændringer – præsentation og brainstorm.
 8. Generalforsamling 2020: Tidslinje fastlægges.
 9. Situation på vejene: Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Kommentar ”udrykningstjeneste” til lapning af huller.
 10. Kommunens inspektion: Repræsentant for Guldborgsund Kommune har inspiceret hele området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejen.
 11. Hustilsyn: Seneste rapport fra det månedlige hustilsyn.
 12. Hurtigere internet. Godt 1.400 sommerhusejere i et område af Marielyst Grundejerforening syd for Godthåbs. Fibia vil tilbyde fiber i området. Diskussion af grundejerforeningens fortsatte rolle i projektet.
 13. Nye mail-adresser: Vi får en status over, hvor mange e-mailadresser, MG har modtaget og hvor mange medlemmer, der fortsat resterer.
 14. Vagter i foreningshus: Evaluering af hidtidige forløb: Ingen besøg i januar – dags dato fem medlemmer siden generalforsamlingen den 4. august 2019.

 

December 2019:

 1. Skiltning: Skiltning med indkørsel forbudt fra Bøtøvej til Røllikevej.
 2. Foreningens økonomi /balance/ budget: Rapport udsendt om den seneste udvikling i økonomien. Præcisering af fuldmagtshavere. 
 3. Vejteam: Status på veje – vedligeholdelse og konvertering af grusveje tilendebragt for i år. Vejteamet på inspektion/reaktioner fra medlemmer. Evt. ”udrykningstjeneste” til lapning af huller. 
 4. Kommunens inspektion: Repræsentant for Guldborgsund Kommune inspicerer i øjeblikket hele området med henblik på fremkommelighed og trafiksikkerhed på grusvejene – Guldborgsund Kommune har studset grene og buske på de kommunale forbindelsesveje mellem Bøtøvej og Bøtø Ringvej. 
 5. 30 km/t-zone: Svar på ansøgning om 30 km/t fra Guldborgsund Kommune, der sætter lighedstegn mellem nedsættelse af hastigheden og vejchikaner. Hvor langt er vi kommet siden sidste møde. 
 6. Hustilsyn: Første runde gennemført i indeværende sæson – rapport fra arbejdet. 
 7. Hurtigere internet. Godt 1.400 sommerhusejere i et område af Marielyst Grundejerforening syd for Godthåbs Alle kan få tilbud om etablering af fibernet til hurtigere internet. Hvordan står vi efter at Guldborgsund Kommune har trukket sit tilbud om at introducere projektet via eBox tilbage. Diskussion af grundejerforeningens fortsatte rolle i projektet. 
 8. Vedtægter: Vedtægtsteamet arbejder på forslag til vedtægtsændringer – præsentation af 1.udkast. 
 9. Det falsterske dige: Vedligeholdelsesstatus på diget – rapport fra formanden om Digelagets organisation og vedligeholdelse af diget. 
 10. Pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby: Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget i Guldborgsund Kommune har møde mandag den 16. december. Mulige konsekvenser efter dette møde. 
 11. Følgegruppen Bøtøskoven: Rapport fra seneste møde. 
 12. Nye mail-adresser: Vi får en status over, hvor mange e-mailadresser, MG har modtaget og hvor mange medlemmer, der fortsat resterer.

 

November 2019:

 1. Foreningens økonomi /balance/ budget.
 2. Status på veje.
 3. Kommunens inspektion med henblik på fremkommelighed på veje. 
 4. 30 km/t-zone - Svar på ansøgning om 30 km/t fra Guldborgsund Kommune, der sætter lighedstegn mellem nedsættelse af hastigheden og vejchikaner. 
 5. Hustilsyn: Tilrettelæggelse af den kommende sæsons arbejde. 
 6. Hurtigere internet. 1.200 sommerhusejere i et område af Marielyst Grundejerforening syd for Godthåbs Alle skal have tilbud om etablering af fibernet til hurtigere internet. Tilbuddet skal introduceres via e-box sammen med Guldborgsund Kommune. 
 7. Vedtægter: Vedtægtsteamet arbejder videre vedtægtsændringer – hvad skal vi have med i denne 2. omgang. 
 8. Det falsterske dige: Vedligeholdelsesstatus på diget. 
 9. Pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby: Hvad er der sket/høringssvar/konsekvenser/ønsker. 
 10. Møde i Facaderådet: Ny formand til Facaderådet. 
 11. Følgegruppen Bøtøskoven: Rapport fra seneste møde. 
 12. Nye mail-adresser: Vi får en status over, hvor mange e-mailadresser, MG har modtaget og hvor mange medlemmer, der fortsat resterer.

 

Oktober 2019:

 1. Foreningens økonomi /balance/ budget.
 2. Status på veje.
 3. Kommunens inspektion med henblik på fremkommelighed på veje. 
 4. 30 km/t-zone - Svar på ansøgning om 30 km/t fra Guldborgsund Kommune, der sætter lighedstegn mellem nedsættelse af hastigheden og vejchikaner. 
 5. Hustilsyn: Tilrettelæggelse af den kommende sæsons arbejde. 
 6. Hurtigere internet. 1.200 sommerhusejere i et område af Marielyst Grundejerforening syd for Godthåbs Alle skal have tilbud om etablering af fibernet til hurtigere internet. Tilbuddet skal introduceres via e-box sammen med Guldborgsund Kommune. 
 7. Vedtægter: Vedtægtsteamet arbejder videre vedtægtsændringer – hvad skal vi have med i denne 2. omgang. 
 8. Det falsterske dige: Vedligeholdelsesstatus på diget. 
 9. Pool-sommerhuse i Marielyst Ferieby: Hvad er der sket/høringssvar/konsekvenser/ønsker. 
 10. Møde i Facaderådet: Ny formand til Facaderådet. 
 11. Følgegruppen Bøtøskoven: Rapport fra seneste møde. 
 12. Nye mail-adresser: Vi får en status over, hvor mange e-mailadresser, MG har modtaget og hvor mange medlemmer, der fortsat resterer.

 

September 2019 

 1. Evaluering af generalforsamlingen.
 2. Foreningens økonomi /balance/ budget.
 3. 30 km/t-zone i hele Marielyst.
 4. Status på veje.
 5. Kommunens inspektion med henblik på fremkommelighed på veje.
 6. Hurtigere internet.
 7. Vedtægtsændringer.
 8. Opfølgning på cykelstier på Bøtø Ringvej/steler på Bøtøvej.
 9. Input til formandsmøde.
 10. Møde i Facaderådet vedrørende ny formand for Facaderådet.
 11. Følgegruppen Bøtøskoven.
 12. Nye mail-adresser.  

 

August 2019:

 1. Generalprøve på generalforsamlingen.
 2. Generalforsamlingen den 4. august 2019
 3. Opfølgning på sager efter genebralforsamlingen.
 4. Pressehåndtering ved generalforsamlingen.
 5. Dirigent- og juraekspert ved generaforsamlingen.
 6. Referat genneralforsamlingen.
 7. Opdatering efter generalforsamlingen.
 8. Kontrol med asfaltarbejde ved lapning af huller.
 9. Evaluering af bus 743 Gedser - Marielyst.
 10. Kampagne e-mails.

 

Juli 2019: 

 1. Sidste forberedelse af generalforsamling den 4. agust 2019.
 2. Møde med advokat om dirigentpost og sag.
 3. Nyhedsbrev med forsalg til generalforsamlingen.
 4. Skrivning af beretning til generalforsamlingen.
 5. Møde med asfaltentreprenør.
 6. Kampagne for e-mails.

 

Juni 2019:

 1. Infomøde om ny vejstrategi.
 2. Opfølgning på ny vejstrategi.
 3. Generel opfølgning på infomøde.
 4. Møder med entreprenører om asfaltveje.
 5. Nyhedsbrev om vejmøde.
 6. Møde om busrute 743.
 7. Forberedelse generalforsamling.
 8. Behandling af forslag til generalforsamlingen 4. august 2019.
 9. Kampagne for e-mails.

Maj 2019:

 1. Planlægning af generalforsamlingen den 4. august 2019.
 2. Planlægning af infomøde om veje den 1. juni 2019.
 3. Møde med teknisk direktør i Guldborgsund Kommune.
 4. Generalforsamlinger i vejlaug.
 5. Kampagne for e-mails.

 

April 2019:

 1. Færdiggørelse af årsregnskab 2019/2020.
 2. Budgetlægning for 2020/2021.
 3. Forslag til generalforsamlingen 4. august 2019.
 4. Invitation til generalforsamlingen og infomøde.
 5. invitation til infomøde om vejstrategi den 1. juni 2019.
 6. Generalforsamling i vejlaug.
 7. Foreningens forsikringer.
 8. Høringssvar om lokalplan 188.
 9. Kampagne for e-malls.
 10. Postnummer 4875-sagen.

 

Marts 2019:

 1. En strategi/plan for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje. Har modtaget tilbud fra entreprenører. De vurderes i øjeblikket. Forbereder infomøde for medlemmer.
 2. Dybeste huller i grusveje repareres nødtørftigt indtil den egentlige forårsvedligeholdelse, der påbegyndes snarest..
 3. Hustilsyn marts.
 4. Nye vedtægter til Marielyst Grundejerforening – 2. udkast præsenteret.
 5. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 6. Nyhedsbrev 2. årgang nr. 2/2019.
 7. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.
 8. Deltager i arbejdet i Facaderådet.
 9. Tilskudsmodel til vejlaug er udarbejdet og diskuteret med de fire vejlaug.
 10. Besvarer de mange mails fra medlemmer, der har reageret på det seneste nyhedsbrev.
 11. Ansøgning til Guldborgsund Kommune om 30 km/t i foreningens område.
 12. Færdiggørelse af regnskab 2018/2019 og budget 2019/2020 og 2020/2021.

 

Februar 2019:

 1. En strategi/plan for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje. Har modtaget tilbud fra entreprenører. De vurderes i øjeblikket.
 2. Dybeste huller i grusveje repareres nødtørftigt indtil den egentlige forårsvedligeholdelse begynder.
 3. Hustilsyn februar.
 4. Nyt it-system, som gør det nemmere og mere fleksibelt at kommunikere med medlemmerne.
 5. Nye vedtægter til Marielyst Grundejerforening – 1. udkast præsenteret.
 6. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 7. Nyhedsbrev 2. årgang nr. 1/2019.
 8. Følgegruppen for Bøtøskovens naturpark.
 9. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.
 10. Deltager i arbejdet i Facaderådet.
 11. Tilskudsmodel til vejlaug.

 

Januar 2019:

 1. En strategi/plan for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje. Research færdig og betingelser udarbejdet. Afventer tilbud fra entreprenører.
 2. Nyt it-system, som gør det nemmere og mere fleksibelt at kommunikere med medlemmerne.
 3. Nye vedtægter til Marielyst Grundejerforening.
 4. Møde med formand for teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Peter Bring-Larsen (1. februar).
 5. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 6. Nyhedsbrev nr. 1/2019.
 7. Følgegruppen for Bøtøskovens naturpark.
 8. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.

 

December 2018:

 1. En egentlig strategi for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje.
 2. Nyt it-projekt, som gør det nemmere og mere fleksibelt at kommunikere med medlemmerne.
 3. Postnummer Marielyst 4875.
 4. Et nyt sæt vedtægter til Marielyst Grundejerforening.
 5. Møde med formand for teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Peter Bring-Larsen.
 6. Procedure omkring bevoksning ved private fællesveje.
 7. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 8. Dialogmøde med Guldborgsund Kommune om udviklingen omkring Marielyst Torv og området ved Lupinkøbmanden.
 9. Følgegruppen for Bøtøskovens naturpark.
 10. Åben-hus-arrangementer for medlemmerne i foreningshuset på Marielyst Torv.
 11. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.

 

November 2018:

 • Bestyrelsen har fået henvendelser om, hvordan det går i Marielyst Grundejerforening. Det siger bestyrelsen selvfølgelig tak for. Vi er kun glade for, at I medlemmer interesserer jer for, hvad der sker i grundejerforeningen.
 • Planen er jævnligt at udsende et nyhedsbrev, som kan holde medlemmerne løbende orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med. Arbejdet med nyhedsbrevet er i gang.
 • Men for at I skal være informeret om, hvad der sker indtil nyhedsbrevet er på gaden, er der udarbejdet en liste over de vigtigste ting, bestyrelsen har beskæftiget sig med.

Arbejdslisten:

 1. To bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen har drøftet alle de mange ting, den skal sætte os ind i og tage stilling til som ny bestyrelse.
 2. Tre vejmøder + kontakt til entreprenører og eksperter omkring vejene. Plus kontakter til Guldborgsund Kommune omkring vejvedligeholdelse. Det knuste asfalt skal på et tidspunkt erstattes af et andet materiale, men det er ikke bare lige et spørgsmål om at lægge noget andet på. Erfaringer fra de øvrige ni grundejerforeninger i området viser, at man kan komme galt afsted, hvis man ikke gør det rigtige. Det vil bestyrelsen undgå. Der er foreløbig ingen ændringer på vejene, da den nuværende bestyrelse i lighed med den tidligere ikke mener, at der er et behov for at lave en total gennemgang af vejene lige nu, da de fortsat ser fine ud på grund af en varm og tør sommer. Bestyrelsen vil på baggrund af indhøstede erfaringer udarbejde licitationsmateriale til entreprenørerne.
 3. Møde med de ni andre grundejerforeninger i Marielyst-området for at dele erfaringer omkring vedvedligeholdelse. Ved samme lejlighed blev det aftalt, at foreninger skal udveksle viden og erfaring og arbejde bedre sammen om vedligeholdelse af veje.
 4. Møde med tilsynsmanden, der i de kommende fem måneder går fem runder og dermed holder øje med vores huse.
 5. Møde om nye hjemmeside + andre digitale kanaler til kommunikation med medlemmerne + ny it-strategi, som bl.a. vil kunne spare foreningen for en masse dyr porto.
 6. Møde om vedtægtsopdateringer.
 7. Dialogmøde med Guldborgsund Kommune om udviklingen omkring Marielyst Torv og området ved Lupinkøbmanden.
 8. To åben-hus-arrangementer for medlemmerne i foreningshuset på Marielyst Torv.

Der er også mulighed for at følge foreningens bestyrelsesmøder. De findes her på hjemmesiden under bestyrelsesreferater.