Generalforsamlingen 2020

Visninger: 846

Generalforsamlingen udsættes på ubestemt tid

Generalforsamlingen 2020. På grund af stigende Corona-smittetryk og øget usikkerhed om kommende restriktioner for større forsamlinger aflyses den planlagte generalforsamling den 13. september.

Efter stadig flere meldinger om at Corona-smittetrykket på ny er stigende og at nye restriktioner kan være i sigte, har bestyrelsen efter grundige overvejelser besluttet at udsætte Marielyst Grundejerforenings ordinære generalforsamling endnu engang.

Generalforsamlingen var planlagt til den 13. september, men denne dato suspenderes nu. Bestyrelsen fastsætter ikke nogen ny dato for generalforsamlingen, men den indkaldes så snart, bestyrelsen finder det forsvarligt at samle mange mennesker. Indkaldelse skal ske med mindst fire ugers varsel.

Meget kan selvfølgelig ske på den front inden for de næste fire uger, men bestyrelsen er nødt til at træffe beslutningen nu, hvis indkaldelsen til den 13. september skal udsendes rettidigt. I bestyrelsen mener vi, at det er sundhedsmæssigt og økonomisk mest ansvarligt at aflyse generalforsamlingen indtil videre.

Udsat en gang før

Oprindeligt var generalforsamlingen datosat til den 24. maj, men på grund af Corona-epidemien blev den udsat til den 13. september, fordi det så ud til, at generalforsamlingen på dette tidspunkt kunne gennemføres uden problemer.

Som reglerne er lige nu, kan man lovligt forsamles maksimalt 100 personer. Dette maksimum undlod myndighederne for nylig at hæve til 200 personer, som det ellers var ventet. Men ifølge de gældende sektorpartnerskabsretningslinjer, der blandt andet omhandler generalforsamlinger i konferencecentre, kan man under de aktuelle Corona-betingelser fortsat mødes op til 500 mennesker, hvis der holdes afstand, deltagerne sidder ned, kigger i den samme retning osv.

Flyttede til Idestrup Hallen

Når bestyrelsen alligevel vælger at aflyse generalforsamlingen, hænger det sammen med den store usikkerhed omkring gældende regler. Hen over sommeren ændrede bestyrelsen stedet, hvor generalforsamlingen skulle finde sted – fra Højskolen Marielyst til Idestrup Hallen, hvor der under normale omstændigheder er plads til 900 – 1.000 mennesker. Betingelserne med maksimum 500 deltagere ved sådanne arrangementer gælder indtil videre til den 31. oktober. Men holder det? Ingen ved det.

Samtidig er bestyrelsen af den opfattelse, at indkaldelse til en generalforsamling, hvor der normalt deltager mere end 200 mennesker (280 i 2019), er et dårligt signal på et tidspunkt, hvor politikere og myndigheder anbefaler, at vi alle skal passe bedre på med ikke at smitte hinanden, og nye, strammere restriktioner ”ligger i luften”. Bestyrelsen håber, at der er forståelse for dette.

Find oplysninger i nyhedsbrev og på hjemmeside

Udsættelsen af generalforsamlingen betyder ikke, at bestyrelsesarbejdet ligger stille. Bestyrelsen mødes som hidtil en gang om måneden, og arbejdet med vejvedligeholdelse, vejkonvertering, ny asfaltering, hurtigt internet, hastighedsbegrænsning på 30 km/t, lokalplaner for Marielyst fortsætter som hidtil. Budget for indeværende periode, som løber indtil den 31. marts 2021, er godkendt på generalforsamlingen den 4. august 2019.

Udsættelsen af generalforsamlingen betyder også, at bestyrelsen gør den beretning færdig, som skulle have været på generalforsamlingen den 13. september. Den udsendes med et nyhedsbrev sammen med årsregnskabet, og det hele lægges på hjemmesiden www.marielyst-grundejerforening.dk

Beretningen vil selvfølgelig stadig skulle godkendes på generalforsamlingen, når bestyrelsen finder det forsvarligt at gennemføre denne.