Nyhedsbrev nr. 2. februar 2019

Visninger: 348

Print nyhedsbrevet

NYHEDSBREV                                                                                                          2. årgang nr. 1 - februar 2019

Vejene

Flere steder har bestyrelsen og enkelte grundejere udlagt vejmateriale for at lappe hullerne i vejene. Men vinteren med masser af fugtighed og skiftende temperaturer er ikke den bedste årstid at reparere veje på, så i løbet af det tidlige forår vil alle vejene få en ”overhaling”. Fra bestyrelsen skal der derfor herfra lyde en tak til de grundejere, som selv har lappet huller i vejene.

Vintertid er (desværre) lig med huller i vejene

Det er vinter, og det er vådt, så vejene i Marielyst Grundejerforenings område er ikke i deres bedste kondition for tiden. Grusveje og fugtighed er ikke den bedste konstellation, og derfor er der flere huller i vejene end på andre tider af året.

Det skyldes, at det dels er vanskeligt at holde grusveje fri for huller om vinteren, og dels er det tæt på umuligt at lappe huller på denne årstid. Efter 14 dage er hullerne der igen. Flere steder er der i vinterens løb lappet huller (se foto), men virkningen er kun kort.

Her bør det også bemærkes, at vejene i efteråret 2018 ikke fik den sædvanlige tur omkring efterårsferien. Det skyldes, at som følge af den tørre sommer 2018, var vejene ikke specielt hullede i efteråret. Vejene var faktisk rigtigt pæne, og set i dette lys, er de stadig generelt gode at køre på og ikke i en stand med mange huller, som tidligere er set på denne årstid efter meget regn, sne og frost. Og oveni har grundejerforeningen sparet penge på vejvedligeholdelsen, hvilket betyder, at der kan bruges flere penge på vejvedligeholdelse i 2019.

Foråret er forhåbentlig lige om hjørnet, og det er en omfattende vejvedligeholdelse derfor også. Så snart grundejerforeningens vejentreprenør vurderer, at tiden er den rigtige, bliver samtlige veje gennemgået, huller lappet og overfladen jævnet ud . Det sker fortrinsvis med det knuste asfalt, som ligger i depot fra sidste sommer, og som derfor anvendes i forårets vedligeholdelse af vejene.

Vejene2

I krydset, hvor Avnbøgvej, Akacievej og Bukkarvej møder hinanden, skaber et plastforstærkning af vejen problemer for grundejerne. Det støjer, når biler kører hen over plastgitteret, og uden for gitteret opstår der store huller i vejen, som er vanskelige at lappe. Hullerne er lappet med knust asfalt flere gange, men de kommer hurtigt igen. Ved vejrenovering fjernes plastgitteret.

Men det stopper ikke her. Strækninger vil også blive belagt med en eller anden form for stabilgrus, hvor typen endnu ikke er valgt. Bestyrelsen har brugt megen tid på at tale med entreprenører og eksperter, indhente tilbud på vedligeholdelse som et led i at konvertere fra sorte grusveje til lyse grusveje. Det vil sige at erstatte det nuværende knuste asfalt med mere miljørigtigt stabilgrus/skærver.

Denne proces er endnu ikke helt slut. Udfordringen er, at man ikke bare kan strø et andet materiale ud over det knuste asfalt, fordi det nye materiale ikke bliver liggende oven på den knuste asfalt, som er meget hård. Det knuste asfalt kommer på sigt til at udgøre fundamentet i vejkassen, hvor der så løbende lægges andre materialer ovenpå efter at en tynd overflade på den knuste asfalt er fræset op. Det er ikke en enkel sag, men det skal nok lykkes.

Når bestyrelsen er klar med et godt koncept for en fremtidig vedligeholdelse og opbygning af vejene, indkaldes til konference/infomøde for medlemmerne, hvor vejene og konceptet kan drøftes. Bestyrelsen lægger op til at få sparing og feed-back inden projektet igangsættes. Konvertering af vejene er en omfattende proces, der tager flere år, men i bestyrelsen er vi overbevist om, at resultatet bliver godt.

Også asfaltvejene har bestyrelsens bevågenhed. Vi kortlægger i øjeblikket de mest optimale muligheder for at vedligeholde disse veje til en overkommelig pris. På sigt vil dette arbejde betyde udarbejdelsen af en plan for, hvordan disse veje lappes/repareres.

Grundejerforeningen vil gerne have flere mailadresser              

Din mail, tak. Sådan lyder rubrikken på en flyer, som Marielyst Grundejerforening omdeler til samtlige medlemmers postkasser i starten af marts. Det sker samtidig med, at grundejerforeningens hustilsyn går sin sidste runde i vinterhalvåret, hvor tilsynsmand Morten Andersen tjekker, om dit hus er ok – det vil sige om døre er lukkede, træer ikke er væltet ned i huset, vandet ikke løber etc.

Baggrunden for denne flyer til alle medlemmerne er, at grundejerforeningen ønsker at kommunikere oftere og mere effektivt digitalt. Bestyrelsen vil også gerne spare dyr porto på breve, som er langsomme og ineffektive.

Bestyrelsen beder derfor om, at de medlemmer, som grundejerforeningen ikke har e-mailadresse på, afleverer denne til foreningen. Det drejer sig om mere end 1.000 af Marielyst Grundejerforenings 3.000 medlemmer.

Som læser af dette nyhedsbrev vil du nok spørge, hvorfor du skal have denne oplysning. Du har modtaget nyhedsbrevet, som kun udsendes via mail, og derfor skal du heller ikke umiddelbart foretage dig noget.

Når du alligevel modtager den her oplysning, er det fordi bestyrelsen vil bede dig om at sprede budskabet om de manglende e-mailadresser. Har du en nabo, genbo, familie eller èn i din omgangskreds, som har hus i Marielyst, men som ikke har opgivet sin e-mailadresse til foreningen, må du meget gerne lige gøre vedkommende opmærksom på de mange fordele ved at aflevere sin e-mailadresse.

Det betyder nemlig, at bestyrelsen via e-mails kan holde medlemmerne løbende orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med – for eksempel om vedligeholdelse af veje. Via e-mails modtager medlemmerne dette nyhedsbrev, som foreningen regelmæssigt udsender, og hvor der i kort form berettes om helt aktuelle tiltag/beslutninger i grundejerforeningen.

Det betyder også noget, at bestyrelsen hurtigt og nemt kan komme i kontakt med medlemmerne, hvis hustilsynet, der i vinterhalvåret løbende holder øje med husene, konstaterer uregelmæssigheder omkring husene. Samtidig ønsker vi også at forbedre medlemmernes mulighed for at kommunikere med bestyrelsen.

Derfor opfordringen til at aflevere adressen så hurtigt som muligt. Ved samme lejlighed kan man overveje at give os sit telefonnummer. Så er muligheden for en bedre kommunikation allerede skabt. Men som sagt: Har grundejerforeningen din e-mailadresse i forvejen, skal du ikke foretage dig noget. Det er tilfældet, hvis du modtager denne mail med nyhedsbrevet. Så er alt i fineste orden.

E-mailadresse og evt. telefonnummer kan afleveres på følgende måde:

E-mail  info@marielyst-grundejerforening.dk 

eller formand@marielyst-grundejerforening.dk

Kontaktformular  på www.marielyst-grundejerforening.dk

Telefon  40 11 77 22  

                                                                                                                                   

Møde med vejlaug

Den 9. marts mødes Marielyst Grundejerforening med formændene for de fire vejlaug, som findes i området. Mødet drejer sig blandt andet om grundejerforeningens økonomiske tilskud til de enkelte vejlaugs vedligeholdelse af deres veje. Samt om, hvordan grundejerforeningen og vejlaug kan samarbejde.

Låse

Lås hellere døren, når du forlader sommerhuset. Og lad ikke nøglen sidde i døren, da det kan være en invitation til tyven.

Husk at låse døren

Huske at låse alle dørene, når du forlader dit sommerhus. Det er der tilsyneladende mange medlemmer, som glemmer.

Ulåste døre er nemlig den helt dominerende uregelmæssighed, som grundejerforeningens hustilsyn støder på, når tilsynsmanden går sin runde blandt samtlige sommerhuset en gang om måneden i vinterperioden.

De øvrige uregelmæssigheder, som indberettes af hustilsynet, er blandt andet nøgler tabt på jord, åbne vinduer samt træer eller grene, der er væltet ned over hus, udhus, drivhus  eller vej. Også en enkelt rygningsplade, der var drattet ned, er der efterretning om.

Men den helt store synder er altså ulåste døre, hvorfor der herfra skal lyde en opfordring til at tjekke døren en ekstra gang inden du forlader dit sommerhus.

30 km/t på grusveje

Det har været prøvet før. Godt nok uden positivt resultat, men nu prøver vi igen: Søger om at få lov til at nedsætte hastigheden til 30 km/t på alle grusveje i Marielyst Grundejerforenings område. Asfalterede veje berøres ikke af dette.

Når grundejerforeningen igen ansøger om denne hastighedsnedsættelse, hænger det sammen med, at bestyrelsen på et møde med formanden for Guldborgsund Kommunes Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalg, Peter Bring-Larsen, blev opfordret til at ansøge om hastighedsnedsættelsen. Og denne opfordring skal selvfølgelig ikke siddes overhørig.

Begrundelsen for at nedsætte hastigheden fra 50 km/t til 30 km/t er, at lavere hastighed giver øget sikkerhed på vejene, mindre vedligeholdelse af vejene, mindre støv fra bilkørsel, mindre CO2-udledning. Har du en kommentar til denne sag, vil bestyrelsen gerne høre din mening.

Kontakt os på:

www.marielyst-grundejerforening.dk

info@marielyst-grundejerforening.dk

formand@marielyst-grundejerforening.dk

Hastighed

Marielyst Grundejerforening arbejder på at få nedsat hastigheden på grundejerforeningens område. Du må gerne give din mening til kende om, hvad du synes om det projekt.

Kort nyt

I ikke-prioriteret rækkefølge kan det nævnes, at bestyrelsen i øjeblikket beskæftiger sig med følgende ting:

Februar 2019.

 1. En strategi/plan for, hvordan de sorte grusveje kan konverteres til lyse grusveje. MG har modtaget tilbud fra entreprenører. De vurderes i øjeblikket.
 2. Dybeste huller i grusveje repareres nødtørftigt indtil den egentlige forårsvedligeholdelse begynder.
 3. Hustilsyn februar.
 4. Nyt it-system, som gør det nemmere og mere fleksibelt at kommunikere med medlemmerne.
 5. Nye vedtægter til Marielyst Grundejerforening – 1. udkast præsenteret.
 6. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 7. Nyhedsbrev 2. årgang nr. 1/2019.
 8. Følgegruppen for Bøtøskovens naturpark.
 9. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.
 10. Deltager i arbejdet i Facaderådet.
 11. Tilskudsmodel til vejlaug.

Bestyrelsen

Februar 2019

Bliv opdateret på:

www.marielyst-grundejerforening.dk