Seneste nyhedsbrev

Visninger: 1397

Print nyhedsbrevet

NYHEDSBREV                                                                                     2. årgang nr. 2 - Marts 2019

E Mails

Velkommen til 100 nye e-mailadresser

Nu er mere end 1.800 medlemmer på e-mail med Marielyst Grundejerforening. Bestyrelsen håber på mange flere e-mailadresser over de næste par måneder.

Den helt naturlige indledning i dette nyhedsbrev er at sige hjertelig velkommen til de mere end 100 medlemmer, som inden for de seneste uger har afleveret primært e-mailadresser - og en del telefonnumre - til Marielyst Grundejerforenings forretningsfører Margit.

De mange nye e-mailadresser betyder nemlig, at mere end 100 nye medlemmer fra nu af er med på mailinglisten til dette nyhedsbrev.  Det er et vigtigt skridt på vejen til at få så mange af foreningens medlemmer som muligt til at kommunikere digitalt, som er den meste effektive, fleksible og billigste måde at kommunikere med hinanden på.

Via e-mailadressen udsendes det nyhedsbrev, som grundejerforeningen regelmæssigt producerer, og hvor der berettes om helt aktuelle tiltag/beslutninger i grundejerforeningen.

Det betyder også noget, at foreningen hurtigt og nemt kan komme i kontakt med dig, hvis grundejerforeningens hustilsyn, der i vinterhalvåret løbende holder øje med dit hus, konstaterer uregelmæssigheder omkring dit sommerhus. Samtidig ønsker vi i bestyrelsen også at forbedre medlemmernes mulighed for at kommunikere med foreningen.

”Din mail, tak”

De nye mailadresser, som foreningen har modtaget, er et resultat af, at der ved sæsonens sidste hustilsyn i starten af marts blev lagt en flyer i postkassen hos medlemmerne. Med overskriften ”Din mail, tak” opfordrede bestyrelsen alle, som ikke kommunikerer med foreningen til at aflevere deres mailadresser.

Det har mere end 100 så gjort indtil videre, og det siger bestyrelsen selvfølgelig tak for. Håbet er dog også, at mange endnu ikke har set denne flyer. Det sker formentlig først, når de skal i sommerhus inden for de næste par uger, hvor foråret og påsken står for døren.

Bestyrelsen håber så, at når man åbner sit sommerhus for en ny sæson, lige kaster et blik i postkassen og efterfølgende mailer, sms’er eller indtelefonerer deres mailadresse. Med de mere end 100 nye mailadresser råder foreningen nu over omkring 1.800 mailadresser, men der er endnu en bid vej op til de 2.990, som er det samlede antal medlemmer i Marielyst Grundejerforening.

Kontakt

Kender du en, der ikke er på mail med foreningen, så oplys venligst vedkommende om muligheden. Vedkommende kan så maile, sende en SMS eller ringe til os. På forhånd tak.

Mail   info@marielyst-grundejerforening.dk  eller  formand@marielyst-grundejerforening.dk

Kontaktformular på www.marielyst-grundejerforening.dk

Telefon  40 11 77 22


Første frist for forslag til generalforsamlingen

Hvis et forslag skal udsendes med post, skal det afleveres til bestyrelsen senest den 1. april.

Hvis du allerede nu ved, at du vil stille et forslag til den næste ordinære generalforsamling i Marielyst Grundejerforening, så kan du roligt sætte dig til computeren nu og skrive dit forslag. Godt nok ligger generalforsamlingen et godt stykke ude i fremtiden – søndag den 4. august 2019 - men hvis dit eventuelle forslag skal sendes ud med brev sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, skal bestyrelsen ifølge vedtægterne modtage dette senest den 1. april.

Kan du ikke nå dette, er det alligevel ikke for sent at stille forslag til generalforsamlingen. Du kan nemlig aflevere et eller flere forslag til bestyrelsen helt hen til den 15. juni. Disse forslag vil ikke blive udsendt med brev, men derimod lagt på hjemmesiden og omdelt på generalforsamlingen.

Folketidende

Artikler i Folketidende.

Kassereren er IKKE afsat af bestyrelsen

Kassereren i Marielyst Grundejerforenings bestyrelse er blevet opfordret til at træde ud af bestyrelsen.

I artikler i det lokale dagblad ´Folketidende´ oplyser kasserer i Marielyst Grundejerforenings bestyrelse, Per Kamper Hansen, at han vil rejse en retssag mod sine bestyrelseskolleger, fordi han – som han selv udtrykker det - er afsat som kasserer af den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen kender intet til sagen ud over det, der har stået i avisen, da kassereren ikke har informeret bestyrelsen om en eventuel retssag.

I to læserindlæg i Folketidende bakkes kassereren efterfølgende op af to grundejere, som gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke kan afsætte en kasserer.

Begrænset udmelding

Det er begrænset, hvad bestyrelsen kan melde ud om den her sag med udsigten til en eventuel retssag. Men det kan konstateres, at Per Kamper Hansen ikke er afsat som kasserer eller som bestyrelsesmedlem af den øvrige bestyrelse. Det ved kassereren udmærket godt, og han modtager indkaldelser til møder og modtager referater fra disse på linje med andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsætte hinanden, og det er heller ikke sket i den her sag.

Der er derimod sket det, at kassereren har handlet dokumenteret illoyalt over for de øvrige seks bestyrelsesmedlemmer på en måde, som gør, at disse bestyrelsesmedlemmer har mistet tilliden til ham.  Han har blandt andet sendt krænkende, personlige mails til bestyrelsesmedlemmer, og han har krævet, at formanden skulle tvinges væk fra sin post. På grund af kassererens handlinger, besluttede en en-stemmig bestyrelse at opfordre ham til at trække sig frivilligt fra sin post. Det har han ikke ønsket.

Det er vigtigt her at understrege, at sagen intet har med økonomi eller penge at gøre, som det også har været antydet.

Bestyrelsen kunne have valgt at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling for at få den her sag afsluttet endegyldigt. Men sagen opstod allerede få dage efter den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2018, og bestyrelsen vurderede dengang, at en ny generalforsamling ikke var en løsning at vælge - kun få uger efter den seneste generalforsamling - og inden bestyrelsen var kommet i gang med sit arbejde og udfylde det mandat, den havde fået ved generalforsamlingen.

Opgaver flyttet

Kassereren valgte som nævnt ikke at trække sig fra bestyrelsen. I december besluttede bestyrelsen, at kassereropgaverne indtil førstkommende generalforsamling flyttes til et andet bestyrelsesmedlem, som varetager den økonomiske rapportering sammen med forretningsføreren. Denne ordning fungerer godt. Kassereren deltog i den nyvalgte bestyrelses første møde den 7. oktober 2018. Siden har der været holdt yderligere 4 møder, som kassereren ikke har deltaget i. Grundet på sit fravær varetager kassereren derfor ikke de opgaver, generalforsamlingen har valgt ham til.

Bestyrelsen kan naturligvis dokumentere årsagen til, at den har disponeret som den har, og på årets ordinære generalforsamling i august vil sagen blive yderligere belyst. Her vil al skriftlig dokumentation blive lagt frem, hvis dette ønskes af generalforsamlingen.

Kassereren og et par grundejere har desværre valgt at lade den her diskussion foregå i Folketidende. Det er meget beklageligt, for der hører den ikke hjemme, og derfor kommenterer bestyrelsen heller ikke sagen aktivt i Folketidende. 

Det kan tilføjes, at de to læserbrevsskribenter har fået svar på de spørgsmål, de har sendt til bestyrelsen forud for deres læserindlæg. Endvidere kan det fremhæves, at der ikke foregår ”noget fordækt spil, som skaber mistanke om uregelmæssigheder i foreningen”, som det antydes i det ene læserindlæg. Det er en unfair mistænkeliggørelse af bestyrelsens arbejde, som ikke har hold i virkeligheden.

 Arbejdet går planmæssigt

Afslutningsvis kan det nævnes, at arbejdet i bestyrelsen foregår helt efter planen. Sidste hånd er ved at være lagt på en ny strategi for vedligeholdelse af vejene, som præsenteres på et informationsmøde i slutningen af maj. Sideløbende arbejdes der med optimering af kommunikationen i form af blandt andet nyhedsbreve, en it-platform, ændrede vedtægter, hustilsyn og med en eventuel mulig nedsættelse af hastigheden på vejene til 30 km/t.

Lys Vejgrus

Leret vejgrus med kornstørrelsen 0 – 16 mm.

Lyst grus på vejene til efteråret

I slutningen af maj vil medlemmer af Marielyst Grundejerforening blive inviteret til et informationsmøde om den fremtidige vejvedligeholdelse.

Måske har du allerede bemærket det. Grundejerforeningens vejentreprenør er netop gået i gang med forårets vedligeholdelse af vejene.

Det er sidste gang, at det sker med knust asfalt som vejmateriale. Det sidste depot af knust asfalt, som var købt ind af den tidligere bestyrelse, skal ud på vejene. Det er der intet problem i. Bestyrelsen har forespurgt på Guldborgsund Kommune, om der er miljømæssige problemer forbundet med at bruge det. Det er der ikke.

Når det er sidste gang med knust asfalt, er det fordi grundejerne har ønsket et andet materiale. Og derfor vil der blive påbegyndt en egentlig omdannelse af vejmaterialet fra knust asfalt til lyst grus til efteråret. Efter en langvarig research foretaget af bestyrelsen peger det nu i retning af, at vejene i de kommende år vil blive belagt med leret vejgrus med en kornstørrelse på 0 – 16 mm. En omdannelse af vejene vil tage fem år. Hvilken entreprenør, der skal stå vedligeholdelsen, er ikke endeligt valgt endnu.

Plan for asfaltvejene

Men der er ikke kun tænkt på grusvejene. Også en plan for reparation/lapning af huller på asfaltvejene i området vil blive udarbejdet.

Alt det her og meget mere til vil blive belyst nærmere ved et informationsmøde i slutningen af maj for grundejerforeningens medlemmer. Datoen vil blive meldt ud sammen med den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen.

På mødet vil en strategi blive fremlagt med både et kort- og et langsigtet perspektiv. Her er der mulighed for, at du som medlem kan give dit besyv med i form af gode råd eller forslag til, hvordan vejvedligeholdelse udføres optimalt. For netop at sikre, at Marielyst får et så godt produkt som overhovedet muligt.

Kort nyt

I en ikke-prioriteret rækkefølge kan det nævnes, at bestyrelsen beskæftiger sig med følgende opgaver:

 

Marts 2019.

 1. En strategi/plan for, hvordan de sorte grusveje konverteres til lyse grusveje. Har modtaget tilbud fra entreprenører. Forbereder infomøde for medlemmer.
 2. Den egentlige forårsvedligeholdelse er netop påbegyndt.
 3. Hustilsyn marts er afsluttet.
 4. Nye vedtægter til Marielyst Grundejerforening – 3. udkast præsenteret.
 5. Foreningens kontrakter og forsikringer.
 6. Nyhedsbrev 2. årgang nr. 2/2019.
 7. Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger og Gedesby Østre Strand Grundejerforening.
 8. Deltager i arbejdet i Facaderådet.
 9. Tilskudsmodel til vejlaug er udarbejdet. Enighed om den nye model med de fire vejlaug.
 10. Besvarer de mange mails fra medlemmer, der har reageret på det seneste nyhedsbrev.
 11. Ansøgning til Guldborgsund Kommune om 30 km/t i foreningens område.
 12. Færdiggørelse af regnskab 2018/2019 og budget 2019/2020 og 2020/2021.

Bestyrelsen

Marts 2019

Redaktion: Flemming J. Mikkelsen - Tryk og distribution: Marielyst Grundejerforening - www.marielyst-grundejerforening.dk