Beskæring af træer & buske

Visninger: 2562

Beskaering.jpg

Beskæring af udhængende bevoksning

Udhængende beplantning kan være til fare og ulempe for færdslen, eller til gene for vejarealets vedligeholdelse. Som udgangspunkt må beplantning ikke overskride skel, men hvis du som lodsejer har et ønske om (i højden) at bevare så meget af beplantningen som muligt, kan der beskæres som vist på skitsen.Din rabat skal holdes af dig, som det fremgår af grundejerforeningens vedtægt.


Vejen skal se ud som på tegning

Har du beplantning der rager ud over skellet skal den fjernes. Det gælder blandt andet træer, buske og store sten i rabatten.
Renovations og udrykningskøretøjer skal kunne komme uhindret frem, Vedrørende hjørnegrunde er det vigtigt, at der er beskåret helt ind til skel, så der er udsyn i begge retninger.

Kommunen har vejmyndighed.

Guldborgsund Kommune har vejmyndigheden i området. Det er derfor også kommunen, der påtaler over for grundejerne, hvis bevoksningen ikke svarer til gældende regler. Kommunen prioriterer trafiksikkerhed og fremkommelighed. Kommunen foretager også en eventuel beskæring, hvis dette er nødvendigt. På grundejerens regning.