Beskæring af træer & buske

Visninger: 1077

Beskaering.jpg

Beskæring af udhængende bevoksning
Nu er det atter højsæson for at foretage hækklipning og beskæring af anden beplantning, der hænger ud over vejen.
Udhængende beplantning kan være til fare og ulempe for færdslen, eller til gene for vejarealets vedligeholdelse. Som udgangspunkt må beplantning ikke overskride skel, men hvis du som lodsejer har et ønske om (i højden) at bevare så meget af beplantningen som muligt, kan der beskæres som vist på skitsen.

På sidste års generalforsamling besluttede man at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer, begrundet i de stadig stigende opgaver.
Det betyder blandt andet at område vedrørende veje og beplantning har en særlig fokus.
Din rabat skal holdes af dig, som det fremgår af grundejerforeningens vedtægt.

Vejen skal se ud som på tegning.
Har du beplantning der rager ud over skellet skal den fjernes. Det gælder blandt andet træer, buske og store sten i rabatten.
Renovations og udrykningskøretøjer skal kunne komme uhindret frem.
Vedrørende hjørnegrunde er det vigtigt, at der er beskåret helt ind til skel, så der er udsyn i begge retninger.
Jeg vil som Formand for stir og rabatter løbende gennemgå vores område og er der mangler vil i få en skriftlig henvendelse om at få bragt forholdene i orden inden for 4 uger. Er forholdene ikke lavet inden for fristens udløb, vil vi bede en entreprenør om, at det sker som påbudt, hvilket vil ske på grundejerens regning.