Referat Styregruppe 31.05.2016

Visninger: 1729

Styregruppemøde for Marielyst helhedsplan


31. maj 2016.

Deltagere: Flemming Jantzen, Tom Ahlquist, Sven Andersen, Ebbe Edvardsen, Almar Møller, Christian Refstrup, Connie Larsen, Dennis Grønbæk Christensen, Christian Barding, Charlotte Wiberg (ref.)

Afbud: Louise Posborg, Søren Bjerregaard, Janne Tribler Edvardsen.

 1. 1.Velkomst 
 1. 2.Godkendelse af referat 9. april 2015

Godkendt.

 1. 3.Helhedsplan status

Der er generelt taget godt imod Torvet og Strandstrøget. Der har primært været positive tilbagemeldinger.

Efter lidt ”flytten rundt” kom også turistkontoret til at stå et sted, alle kunne leve med.

Eksisterende bevilling til torverenoveringen er opbrugt.

 1. Stranden.

Flemming gennemgik de 5 fokuspunkter fra helhedsplanen for at synliggøre, hvor langt vi er kommet, og hvad vi mangler.

 1. Strandstrøget – færdigt
 2. Torvet – færdigt
 • Skal der være cykelforbud på Torvet – dette tages op i trafikgruppen
 • Evt. udlægning af bump – dette tages op i trafikgruppen
 • Optimering af parkeringspladser bag Bregnestien – ultimo juni
 1. Bygaden - færdig
 • Nedslagsstederne: Der var ikke helt enighed i gruppen om, at nedslagsstederne opfylder de forventninger, man havde haft. Derfor: Skal der mere til? – drøftes i trafikgruppen
 • Skal der yderligere fartdæmning til. Forslag til dette tages op i trafikgruppen.
 1. Stranden
 • Pier. Det er ikke forventeligt, at der er politisk opbakning til Pier projektet. RealDania har ligeledes udtrykt afdæmpet begejstring.
 • Til gengæld mener Flemming, at byrådet kunne være interesseret i opførelse af et kurbadehus eller lignede. Dette for også at styrke vinterbadningen.
 • Digelaget er bekymret for den manglende klit for enden af Strandstrøget. Beplantning og vegetation er væk.
 • Gruppen skal udarbejde forslag til projekter.
 1. Indgangen til Marielyst
 • Den oprindelige tanke om det store aktivitetsområde ved porten til Marielyst - Flemming mente ikke, denne plan var realistisk
 • Gruppen skal derfor komme med forslag til, hvordan indgangsporten til Marielyst- området kan markeres. Skal det være en byport, beplantning eller noget helt andet.
 • Gruppen skal udarbejde projektforslag
 1. Indgangen til Marielyst 
 1. 6.Fremtid for helhedsplanen – næste skridt.

Styregruppens fremtidige opgave bliver at udarbejde en oversigt over, hvilke elementer der skal til, for at helhedsplanen er gennemført.

For at få byrådets opbakning er det vigtigt, at styregruppen kommer med gode og kvalitetsmæssige forslag til færdiggørelsen.

Flemming anmoder, i forbindelse med anlægsbevillingsønsker, byrådet om, at afsætte et ”mindre” beløb, således at styregruppen kan hyre en arkitekt og/eller andre til at udarbejde råskitseforslag til de enkelte delelementer.

Forslag til dagsorden september 2016

 1. Udarbejde en tidsplan
 2. Byport – udarbejde skitseforslag
 3. Stranden – udarbejde skitseforslag
 4. Prioriteringsliste. Hvad vil styregruppen pege på som vigtigst
 5. Estimeret økonomi
 6. Indsamling af data fra diverse tilfredshedsundersøgelser
 7. Opfølgning på div. undersøgelser
  1. Grundejerforeningen lavede sidste år en tilfredshedsundersøgelse
  2. Christian Barding ligger ligeledes inde med flere undersøgelser
 8. Andre aktører på banen
  1. Frivillige
  2. Erhvervslivet
  3. Andre fonde
 9. Evt. indkaldelse til borgermøde både for turisterne, men også for at få input til, hvad de 6000 sommerhusejere som selv benytter deres sommerhuse, ønsker.
 1. 7.Andet.
  1. Almer henviser til turen til Rügen, som blandt andet havde en meget markant port/emblem. Måske der var noget inspiration at hente.
  2. Parkeringspladserne bag Strandstrøget og på Bregnestien bliver optimeret i løbet af uge 23. Guldborgsund kommune har igen i år, i samarbejde med Ole Beck, lejet parkeringsarealet på Storkevej (bag Perlen)

 2. Næste møde september 2016.