Åbent brev til byrådet i Guldborgsund kommune

Visninger: 1717

Overfladevandproblemerne på Marielyst – Vi drukner i vand – igen.


Marielyst har i varierende omfang, og i forskellige områder af området oplevet massive overfladevandproblemer siden juli 2011, hvor de store skybrud satte Marielyst under vand.

Lige siden har Marielyst grundejerforening- på vegne af de ca. 3000 medlemmer og grundejere konstant forsøgt at få kommune og forsyningsselskab til at anerkende problemerne, og deltage i arbejdet med at sikre, at alle grundejere på Marielyst kan afvande deres grund, på ensartede vilkår for alle.


MG har forsøgt, ved møder med de øvrige strandgrundejerforeninger, at skabe enighed om at etablere et fælles offentligt pumpelag, hvor alle skulle bidrage. Dette har MG også forslået kommunen. Det har ikke været muligt, da de øvrige grundejerforeninger øst for Ringvejene inden kommunesammenlægningerne, havde fået etableret dræningstilslutningsmuligheder, finansieret af det offentlige – ejendomsskatter, og derfor ikke ønsker at deltage. Kommunen har ved møder og i skrift tilkendegivet at de ikke vil støtte et offentligt pumpelag, bl.a. med den begrundelse at der mange steder er velfungerende dræn, og at det ikke er alle der har problemer. Dvs. at MGs medlemmer er overladt til sig selv.`


Marielyst Grundejerforenings medlemmer står derfor alene i dette spørgsmål.

Der har været nedsat arbejdsgrupper, styregrupper, afholdt et utal af møder, stormøde i Nykøbing F. hallen for at belyse og søge afklaring af muligheder for at afhjælpe problemerne.

Det bør være en kommunal opgave at være drivkraften i at få sådanne ”infrastrukturelle” problemer løst.

Det har nu pågået i næsten 5 år – helt uden resultater.


Kommunen har tilkendegivet at man må finde private løsninger, og hver enkelt grundejer selv må betale.

Marielyst Grundejerforening finder at kommunen på denne måde fralægger sig ansvaret, og ikke tager deres ansvar for vedligeholdelse og udvikling af området alvorligt.

Der er lige ofret mange millioner på et flot Torv og strøgområde, der skal tiltrække turister og forretningsliv. Det er en meget kortsynet strategi ikke at sikre, at turister kan leje sommerhuse, interesserede sommerhuskøbere kan være sikre på at købe et hus, på en tør grund.


Vandproblemerne er alm. kendt, og vil bl.a. medvirke til det ikke er attraktivt at investere i et sommerhus på Marielyst.


I perioden 2011 – 16 har det også vist sig, at det ikke kun er, når der skybrud at der opstå massive vandproblemer for rigtig mange grundejere, men også når der er længerevarende perioden med regn, som igen i dette efterår og vinter. Det er en problemstilling der, jvf. alle forudsigelser, ikke vil blive mindre i fremtiden. Derfor et det vigtig at der bliver taget hånd om det nu.


Der er i disse perioder kommet en del henvendelser til grundejerforeningen om problemerne, og om at få kommune og forsyningsselskab til at agere og øge mulighederne for afvanding, dræningsmuligheder m.m.

Kommunen er også blevet tilskrevet af borger, og svaret til denne borger er en klar afvisning at ville hjælpe med problemet, og henviser til at enhver må klare sig selv. Er det god lokalpolitik?

Sommerhusejerne bidrager med rigtig mange millioner skatte og afgiftskroner (30 – 50 mil. Kr.) til Guldborg Sund kommune, og må have krav på en anstændig behandling.


Marielyst Grundejerforening kan kun bakke disse henvendelser op, og konstaterer at det er en stor uretfærdighed over for mange tusinde grundejere, at de ikke kan få etableret dræningstilslutningsmuligheder på samme vilkår som de øvrige grundejerforeningers medlemmer har fået MG opfordrer igen kommunen til at komme i arbejdstøjet, og få sat gang i en tilfredsstillende løsning for alle.


Bestyrelsen i Marielyst Grundejerforening.

V/ formand Ebbe Edvardsen

7. januar 2016