TMU drøftelsessag 26.10.2016

Visninger: 1712
  • Drøftelsessag: Afvanding af Marielyst - resultater af kortlægning


INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Teknik og Miljøudvalget:

  1. at udvalget drøfter det videre arbejde, herunder handleplan og tilbagemelding til sommerhusejere i 2016.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse af vandproblemer på Marielyst. Resultatet fremlægges til drøftelse.


Teknik og Miljøudvalget har drøftetafvanding af Marielyst på mødet i maj 2016. På borgermøde i april 2016 for sommerhusejere i Marielyst Grundejerforening – uden for drænområder - blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en handleplan for forbedret afvanding inden udgangen af 2016.


Der er i september 2016 gennemført spørgeskemaundersøgelse hos sommerhusejere i Marielyst Grundejerforening. Resultatet er behandlet i vedlagte notat. Der var sendt spørgeskema ud til 2970 sommerhusejere. Der var 1086, der svarede (36,6 %).

Efter ”datavask” er der anvendt 933 besvarelser. Det drejer sig primært om fejl, der er fjernet, f.eks. besvarelser udenfor området samt flere besvarelser på samme grund. Besvarelserne er fordelt, som angivet nedenfor:

 

Svar:

Antal svar

% i fht. afgivne svar

 

Ikke problemer med vand ved mit sommerhus

551

59,1

 

Problemer med kloakken, når det regner meget, f.eks. at jeg ikke kan bruge toilettet

79

8,5

 

Problemer med vand der trænger ind i sommerhus

18

1,9

 

Problemer med vand på min grund

285

30,5


Resultaterne viser, at der kun er meget få problemer med vand, der trænger ind i sommerhuse. Der er knapt én tredjedel, der angiver, at de har problemer med vand på grunden. Sommerhuse øst for Bøtøvej i den gamle klitrække samt Bøtø by har kun få problemer. Der er få problemer med kloakker, der skyldes fejltilslutninger og ”løfte dæksler”.


Et væsentligt resultat af undersøgelsen er, at der ikke entydigt kan udpeges afgrænsede problemområder, hvor der ikke er drænet. Det fremgår også af undersøgelsen, at der opleves problemer med vand på sommerhusgrunde i områder, der allerede er drænet.


Udvalget skal drøfte det videre arbejde, herunder handleplan og tilbagemelding til sommerhusejere i 2016.


SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Sommerhusområdet Marielyst har stor betydning for kommunens turisme.


ØKONOMI:

Se sagsfremstilling af den 26. maj 2016 samt vedlagte notat.BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALG den 26-10-2016

Drøftet.

Udvalget roste undersøgelsen.


Bilag: