Trafikudvalg referat 16.03.2017

Visninger: 1284

Dagsorden dialog mellem Guldborgsund Kommune og Marielyst

Dato: torsdag den 16. marts 2017

Marielyst grundejerforenings lokaler

Inviteret:

Janne Tribler Edvardsen, STEF, JTE, afbud

Ebbe Edvardsen, Formand for Marielyst grundejerforening EE

Henrik Gottfredsen,Gokart

Ole Jensen, Guldborgsund kommune OJ

Tom Ahlqvist, Formand for facaderådet TA

Gitte Højsgaard, formand for Elkenøre grundejerforening, GH

Jens Otto Olsen, Vejformand for Marielyst JOO

Charlotte B. Wiberg, Guldborgsund kommune CBW

Adresse /sag

Beskrivelse/Orientering

Løsning/Beslutning

Ansvar / Tidsplan

Godkendelse af referat

Godkendt.

EE ønsker opstramning på mødeindkaldelser og opfølgning på aftaler.

Noteret.

CBW indkalder løbende 2 møder frem. I Marts og oktober

 

Busser på Marielyst 2017

 

EE orienterede om den nedsatte busgruppes arbejde. Der arbejdes på input til ny ruter, som dog først kan træde i kraft pr 2019. Man arbejder på shuttlebusser der skal køre i området og bla.a samle passagerer op fra Gedser i Væggerløse. Så kan man komme mellem de 2 destinationer. Det bliver dog tidligst fra 2019. 

 

Bøtø

Møllevej

Lubinvej

2-1 opstribning:

Det besluttet at opstribe Bøtø Møllevej og Lupinvej, samt det sidste stykke af Bøtøvej mellem Kjørups Kro og Dansk folkeferie. På Bøtøvej suppleres med steler .

Snarst muligt.

Cbw/Nils Rasmussen

Stouby Ringvej - cykelsti

Ole Jensen forslog også at man måske kunne starte noget vinterarbejde op omkring cykelsti på Stouby Ringvej – er det droppet?

Cykelstien er blevet politisk prioriteret i 2020

2020 evt. med opstart tidligere.

CBW/OJ

Godthåbs Alle

Forslag om byzone/fartdæmpning er  afvist af trafiksikkerhedsråd / Park & Vej/politi

Svingbane?

Sagen er lukket mht. fartdæmpning – byzone. Såfremt REFA ønsker at etablere svingbane, vil kommunen se positivt på en evt. henvendelse.

 

Laksenborgs alle

Ønske om sti

Gruppen kendte ikke til problement. Der ligger 2 stier som er kommunale. De vil fremadrettet indgå i drifsplanen for entreprenørvirksomheden.

Svingbane til Laksenborgs Alle. Afvist og giver ingen mening i forhold til Godthåbs Alle.

Løbende.

OJ

Marielyst Strandvej - nedslagssteder

Suppleret med fodgængerfeldt

40 km zone

Gruppen var enige om at det ville være hensigtsmæssigt at lave fodgænger felter ved nedslagsstederne.

CBW undersøger lovkrav, belægninger og hvorvidt der kan findes finansiering.

Der blev diskuteret 40 km/t zone i hele det gamle GF område - Bøtø Ringvej.

Jørn Kamper Nielsen / CBW.

OJ/CBW/JKN – gerne inden sommerferien

Rundkørslen – Marielyst Strandvej

Status på fodgængerovergange

Sagen henligger pga. sygdom i Park & Vej

Jørn Kamper Nielsen / CBW.

Marielyst torv

Forslag om algebehandling

OJ forsøger at fjerne alger på udvalgte steder.

Det er tilladt for de ervhvevsdriven at salte ud for deres butik.

Inden udgangen af apris 2017.

OJ

Kvinfo

Info

Der vil blive indsat shuttelbusser mellem de store parkeringspladser i området og torvet.

 

Kvarter visevært

Opfølgning på politiske strategi om øget fokus på kommunens fremtoning.

Der er pr. 1. april ansat 2 kvartersviseværter der der understøtte den eksisterende drift og indgå i samarbejder med de lokale erhversdrivende incl. facaderådet. De skal primært arbejde omkring midtbyerne i Nykøbing og på Marielyst

april til 31. oktober.

Skiltning

Ahoc

Ebbe fremsender billeder på uhensigsmæssig skiltning direkte til CBW eller OJ.

EE – og andre. Løbende.

Helhedsplanen – fortsættelse

Der arbejdes pt. i styregruppen på indsats på stranden og ved indgangen. Stryregruppen skal på næste møde prioritere indsatsområde.

TA og CBW tager på tur hos de erhvervsdrivende på strækningen mellem Gedser landevej og rundkørslen for at søge opbakning til forskønnelse af strækningen med blomster og evt. oprydning.

TA og CBW. Snarest.

Næste møder

   

5. oktober 2017

5. marts 2018