Trafikudvalg for Marielyst

Visninger: 1422

Trafikgruppe Marielyst

Janne Tribler Edvardsen, Sydfalster Turist- og Erhvervsforening

Henrik Gottfredsen, Gokart

Ole Jensen, Guldborgsund kommune

Tom Ahlqvist, Formand for facaderådet

Gitte Højsgaard, formand for Elkenøre grundejerforening

Charlotte B. Wiberg, Guldborgsund kommune

 

Gruppen er nedsat for at sikre og forbedre trafiksikkerheden på Marielyst, gruppen afholder 2 møder om året det første i marts og senere i oktober.

Hvis du mener at der er nogle trafiksikkerhedsproblemer der hvor du færdes så mail til Marielyst Grundejerforening der så vil viderebringe dine iagttagelser for Trafikgruppen.