Trafikudvalg for Marielyst

Visninger: 217

Trafikgruppens medlemmer er.:

Tom Ahlqvist, Formand for Facaderådet


Henrik Gottfredsen, Formand for Sydfalster Turist og Erhvervsforening

Ebbe Edvardsen, Formand for Marielyst Grundejerforening

Jørgen Ingemann Hansen, Vejformand Marielyst Grundejerforening

Nina Munch, Guldborgsund kommune

Christian Restrup, Guldborgsund kommune


Charlotte Wiberg, Guldborgsund kommune

Gruppen er nedsat for at sikre og forbedre trafiksikkerheden på Marielyst, gruppen afholder 2 møder om året det første i marts og senere i oktober.

Hvis du mener at der er nogle trafiksikkerhedsproblemer der hvor du færdes så mail til Marielyst Grundejerforening der så vil viderebringe dine iagttagelser for Trafikgruppen.