Info 8. september 2016

Visninger: 452

 

Veje v. Jens Otto Olsen

 

Vejene har holdt rigtig flot i år. Først nu er de så småt begyndt at støve lidt. Det gør vi ikke noget ved nu så sendt på sæsonen.

Jens Otto følger op på de 2 vedtagne vejbump, hvor skal de placeres og hvilke type vejbump det skal være.

Følger også op på perlegrus på nogle stikveje, og hvad det evt. vil kræve af underlaget. Kan det gøres på knust asfalt, eller skal der grus på.

Efterlyste en mulighed for at der på hjemmesiden kunne være et kort over hvor vejlaugene er.  God ide.

Ebbe undersøger muligheden. Fremviste et korteksempel. Evt. kan vi starte med at oplyse hvilke veje der hører under de enkelte Vejlaug. Ebbe følger op.

Jens Otto oplyste at han har bedt om at 40 km. Begrænsning i hele området på ny tages op med kommunen på næste møde.