Vedligeholdelse af veje

Visninger: 137

Vejvedligeholdelse

Alle grusveje renoveres i marts/april og igen inden uge 42.

Vejnavne

Asfaltvej

Grusvej

Længde i meter

Bemærkninger

Vildrosevej

 

+

180

 

Aakandevej

 

+

85

 

Skovvænget

 

+

170

 

Æblevej

 

+

100

 

Ærenprisvej

 

+

110

 

Ørnebregnevej

 

+

210

 

Røllikevej

 

+

135

 

Taxvej

 

+

180

 

Sortpoppelvej

 

+

285

 

Salturtvej

 

+

110

 

Tagetesvej

 

+

510

 

Troldnødvej

 

+

380

 

Saxolyvej

 

+

150

 

Tranebærvej

 

+

110

 

Tyttebærvej

 

+

155

 

Lineavej

 

+

330

 

Snerlevej

 

+

545

 

Soløjevej

 

+

120

 

Soldugvej

 

+

185

 

Pedersdalvænget 1 - 7

 

+

60

 

Pedersdalvænget 9 - 19

 

+

60

 

Pedersdalvænget 21 - 33

 

+

60

 

Pedersdalvænget 35 - 43

 

+

60

 

Skarntydevej

 

+

460

 

Sødgræsvej

 

+

245

 

Sødæblevej

 

+

285

 

Sølvgranvej

 

+

615

 

Sødskærmvej

 

+

75

 

Sølvlysvej

 

+

420

 

Zeniavej

 

+

135

 

Stenfrøvej

 

+

160

 

Ensianvej

 

+

80

 

Krathusvej

 

+

75

 

Valmuevej

 

+

555

 

Søndervangsvej

 

+

280

 

Bøtøvej 242 A

 

+

50

 

Violvej

 

+

180

 

Slåenvej

 

+

95

 

Vejnavne

Asfaltvej

Grusvej

Længde i meter

Bemærkninger

Rosenvej

 

+

170

 

Kærnehusvej

 

+

145

 

Rugosavej

 

+

85

 

Solbrudvej

 

+

160

 

Rødtjørnvej

 

+

175

 

Kongelysvej

 

+

70

 

Resedavej

 

+

190

 

Sdr. Strandvej

+

 

170

 

Solsikkevej

 

+

180

 

Ranunkelvej

 

+

140

 

Ribisvej

 

+

140

 

Bøtøvej 188 A-B+190 A-F

 

+

125

 

Rønnebærvej

 

+

140

 

Rønnebær Tværvej

 

+

120

 

Ødegårdsvej

 

+

190

 

Rypelyng

 

+

250

 

Rugvej

 

+

160

 

Syrenvej

 

+

150

 

Bøtøvej 152 A-B-C

 

+

50

 

Vedbenvej

 

+

160

 

Lupinvej 5-11

 

+

50

 

Lupinvej 17-31

 

+

120

 

Lupinvej 33-43

 

+

60

 

Lupinvej 45-55

 

+

60

 

Lupinvej 57-71

 

+

100

 

Lupinvej 73-97

 

+

150

 

Sti mod stranden mell. Bøtøvej 103 - 105

 

+

125

 

Sti mod stranden v/ Bøtøvej 99 A -E

 

+

95

 

Pomonavej

 

+

160

 

Pelargonievej

 

+

100

 

Solvænget

 

+

360

 

Pæonvej

 

+

350

 

Poppelvej

 

+

210

 

Poppelvej

+

 

115

 

Petuniavej

 

+

120

 

4 veje mod stranden mellem Bøtø Møllevej og Mælkebøttevej

 

+

320

 

Vejnavne

Asfaltvej

Grusvej

Længde i meter

Bemærkninger

Pimpernelvej

 

+

545

 

Godthåbsvænget 1-7

 

+

95

 

Godthåbsvænget

+

 

475

 

Pebertrævej

 

+

145

 

Perikumvej

 

+

280

 

Pengeurtvej

 

+

285

 

Lathyrusvej

 

+

130

 

Bøtøvej 90 og 90A

 

+

95

 

Orkidevej

 

+

70

 

Nellikevej

 

+

50

 

Nøkkerosevej

 

+

525

 

Irisvej

 

+

590

 

Kabbelejevej

 

+

305

 

Kamillevej

+

 

150

 

Kammilevej

 

+

340

 

Nældevej

 

+

210

 

Myntevej

 

+

115

 

Lotusvej

 

+

110

 

Lilievej

 

+

110

 

Konvalvej

 

+

110

 

Ligustervej

 

+

465

 

Mælkebøttevej 31-39

 

+

90

 

Mælkebøttevej 15-21

 

+

75

 

Vej mod stranden overfor Bøtøvej 74

 

+

65

 

Mirabelvej

 

+

70

 

Vej mod stranden overfor Bøtøvej 48

 

+

140

 

Lyngvej

 

+

175

 

Klitvej

 

+

135

 

Hyldevej

 

+

160

 

Bøtøvej 55-61

 

+

100

 

Grønne stien

 

+

165

 

Gyvelvej

 

+

175

 

Fyrstien

 

+

180

 

Egestien

 

+

170

 

Bregnestien

 

+

180

 

Birkestien

 

+

150

 

Bøtøvej 9 A-B-C

 

+

120

 

Granlunden

 

+

115

 

Vejnavne

Asfaltvej

Grusvej

Længde i meter

Bemærkninger

Granvænget

 

+

160

 

Kratstien

 

+

205

 

Lindevænget

 

+

165

 

Kirsebærvej

 

+

75

 

Magnoliavej

 

+

65

 

Mælkebøttevej 4-16

 

+

150

 

Mimosevej

 

+

740

 

Klitrosevej

 

+

370

 

Karsevej

 

+

110

 

Klintevej

 

+

125

 

Blåklokkevej

+

 

110

 

Blåtopvej

 

+

105

 

Blåaksvej

 

+

105

 

Berberisvej

 

+

435

 

Bjergfruevej

 

+

105

 

Berberisvej

+

 

345

 

Baldrianvej

 

+

105

 

Hasselvænget

+

 

480

 

Guldregnvej

+

 

595

 

Gartnervænget

+

 

130

 

Gartnervænget

 

+

90

 

Gråpilevej

 

+

675

 

Gråpilevej 30-38

 

+

60

 

Gøgeurtvej

 

+

400

 

Dunhammervej

 

+

215

 

Blåbærvej

 

+

275

 

Bellisvej

 

+

155

 

Brudelysvej

 

+

455

 

Bynkevej

 

+

360

 

Bonderosevej

 

+

190

 

Følfodvej

 

+

115

 

Lundevej

 

+

230

 

Engvænget

 

+

205

 

Granstien

 

+

185

 

Grønningen

 

+

50

 

Fyrlunden

 

+

50

 

Druevej

 

+

110

 

Agernvej

 

+

95

 

Brombærvej

 

+

95

 

Cypresvej

 

+

240

  

 

Vejnavne

Asfaltvej

Grusvej

Længde i meter

Bemærkninger

Cypresvej

+

 

105

 

Bjergfyrvej

 

+

230

 

Bjørneklovej

 

+

165

 

Bukkarvej

 

+

260

 

Burrevej

 

+

290

 

Bøgevænget

 

+

320

 

Akaciavej

 

+

655

 

Holmegårdsvej mod Cypresvej

 

+

80

 

Pilevej

 

+

160

 

Avnbøgevej

 

+

560

 

Agermånevej

+

 

85

 

Agermånevej

 

+

190

 

Akelejevej

 

+

285

 

Agermyntevej

 

+

125

 

Agersnerlevej

 

+

105

 

Agertidselvej

 

+

100

 

Alperosevej

 

+

225

 

I alt veje

 

 

33.800

 

I alt asfaltbelægning

 

 

2.760

 

I alt grusveje

 

 

31.040

 

 

Alle gennemgående grusveje renoveres i juni og december

Søgræsvej

245

Snerlevej

545

Pæonvej

350

Sødæblevej

285

Skarntydevej

460

Poppelvej

210

Soldugvej

185

Sølvgrandvej

615

Nøkkerosevej

525

Troldnødvej

380

Sølvlysvej

420

Irisvej

590

Tagetesvej

510

Valmuevej

555

Kabbelejevej

305

Kammillievej

340

Nældevej

210

Ligustervej

465

Mimosevej

740

Klitrosevej

370

Berberisvej

435

Blåbærvej

275

Bellisvej

155

Brudelysvej

455

Bynkevej

360

Bonderosevej

190

Bjergfyrvej

230

Bjørneklovej

165

Bukkarvej

260

Burrevej

290

Bøgevænget

320

Akaciavej

655

Avnbøgevej

560

Agermånevej

190

Gråpilevej

675

I alt

13.520

Veje der vil blive udlagt støvbinder på.

Søgræsvej

245

Snerlevej

545

Pæonvej

350

Sødæblevej

285

Skarntydevej

460

Poppelvej

210

Soldugvej

185

Sølvgrandvej

615

Nøkkerosevej

525

Troldnødvej

380

Sølvlysvej

420

Irisvej

590

Tagetesvej

510

Valmuevej

555

Kabbelejevej

305

Kammillievej

340

Nældevej

210

Ligustervej

465

Mimosevej

740

Klitrosevej

370

Berberisvej

435

Blåbærvej

275

Bellisvej

155

Brudelysvej

455

Bynkevej

360

Bonderosevej

190

Bjergfyrvej

230

Bjørneklovej

165

Bukkarvej

260

Burrevej

290

Bøgevænget

320

Akaciavej

655

Avnbøgevej

560

Agermånevej

190

Gråpilevej

675

I alt

13.520

Asfaltveje renoveres i 2018

Poppelvej

115

Berberisvej

345

   

Godthåbsvænget

475

Hasselvænget

480

Cypresvej

105

Kamillievej

150

Guldregnvej

595

Agermånevej

85

Blåklokkevej

110

Gartnervænget

130

   

Sdr. Strandvej

170

 

 

I alt

2.760

5.3.2018