Visninger: 185

GENERALFORSAMLING Wiesesminde vejlaug

Søndag  den 30. april 2017  kl. 10.00

Lions Club´s hus

Skovfyrvej 43

 

Dagsorden :

1.  VALG AF DIRIGENT

2.  BERETNING

3.  REGNSKAB OG KONTINGENT

4.  INDKOMNE FORSLAG 

5.  VALG TIL BESTYRELSE,  REVISOR OG SUPPLEANT

På valg er:   Kasserer Finn Andersen                                          villig til genvalg

                         Bestyrelsesmedlem Tom Christensen              villig til genvalg

                         Bestyrelsesmedlem Erik Borup                            villig til genvalg

                         Suppleant Vibe Borum                                              villig til genvalg

6.  EVENTUELT