Visninger: 1385

GENERALFORSAMLING

 

Søndag den 22. april 2018 kl. 10.00

Lions Club´s hus
Skovfyrvej 43 


Dagsorden :

  1. VALG AF DIRIGENT
  1. BERETNING
  1. REGNSKAB OG KONTINGENT
  1. INDKOMNE FORSLAG
  1. VALG TIL BESTYRELSE, REVISOR OG SUPPLEANT

På valg er:  Formand Knud Jørgensen                                     villig til genvalg

                   Bestyrelsesmedlem Jørgen Skafte                        er afgået i 2017

                   Forslag til nyt best.medlem suppl.Vibeke Borum

                   Suppleant Søren Thomsen                                     villig til genvalg

                   Som ny suppleant foreslås ? Navn ……

                   Revisor Jørgen Helm er afgået i 2017 - er fraflyttet - som ny revisor foreslås    

                   Kim Gianelli Matzen , Skovburrevej 2.              

  1. EVENTUELT